Home


LECTURN

 
 
Revistă trimestrială editată de Biblioteca
Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara
 
ISSN 2286 - 2641( Print )
ISSN-L 2286 - 2641( Online )
 
 
Colegiul de onoare:
Florin Cantic, Otilia Hedeșan, Armin
Heinen, Viorel Marineasa, Mircea Mihăieș, Valentin
Orga, Doru Radosav,Vasile D. Țâra, Daniel Vighi,
Smaranda Vultur
 
Redacția:
Redactor şef : Vasile Docea
Secretar de redacţie : Gabriel Zănescu
Redactori: Daniel Luca, Thomas Remus Mochnacs, Gabriela Panu, Lia Vighi, Manuela Zănescu
Grafica: Camil Mihăescu
 
Adresa redacţiei:
Bdul Vasile Pârvan 4A, Timişoara, România
Tel./Fax: 0040256494004
e-mail: lecturn@bcut.ro