Sediu central

Biblioteca de arte plastice Biblioteca de beletristică
Biblioteca Centrală Universitară ,,Eugen Todoran" (BCUT) îşi desfăşoară activitatea într-un sediu central, situat în Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, care este compus din două corpuri de clădire: A - corpul vechi şi B - corpul nou. În sediile unor facultăţi ale Universitaţii de Vest sunt organizate biblioteci filiale. Pentru localizare vizualizaţi pagina Contact În Biblioteca Centrală Universitară ,,Eugen Todoran" documentele sunt organizate în colecţii, în biblioteci filiale şi de specialitate sau sunt stocate în depozite închise.
Biblioteca de educaţie fizică şi sport Biblioteca de ştiinţe exacte, ale naturii și istorie Biblioteca de periodice Biblioteca de ştiinţe economice Biblioteca de drept Biblioteca de chimie şi biologie Biblioteca de muzică Biblioteca de ştiinţe politice şi sociale Biblioteca de ştiinţe umaniste Biblioteca de teologie ortodoxă Biblioteca de colecţii speciale
CORB B
CORP A

Sediul central - CORP A

Sediul central - CORP B

În corpul B al bibliotecii, cititorii beneficiază de săli de lectură moderne, spaţioase, cu un design deosebit, în care documentele, organizate pe domenii, se pot consulta în mod direct, prin acces liber la raft.
Etajul al II-lea găzduieşte:Biblioteca de periodice unde se găsesc colecţiile de ziare şi reviste de interes general.
Biblioteci filiale - din oraş
Biroul de relaţii cu publicul aflat la parterul clădirii pentru informarea şi înscrierea cititorilor, de unde se pot solicita documentele care se găsesc în depozitele închise.
În sediile unor facultăţi ale Universităţii de Vest sunt organizate următoarele biblioteci filiale:
La etajul I (BI) se găseşte  Biblioteca de ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii, istorie cu publicaţii din domeniile: matematică, informatică, astronomie, fizică şi geografie.
Biblioteca de arte plastice Biblioteca de chimie - biologie
La etajul al II-lea (BII) în Biblioteca de ştiinţe politice şi sociale se regăsesc următoarele domenii: asistenţă socială, filozofie, psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, pedagogie, psihopedagogie specială, ştiinţe politice, ştiinţele comunicării, biblioteconomie, jurnalistică, publicitate şi relaţii publice, studii europene.
Biblioteca de drept Bibliotec educaţie fizică şi sport Biblioteca de muzică Biblioteca de ştiinţe economice
Biblioteca de ştiinţe umaniste, situată la etajul al III-lea, (BIII)reuneşte cărţi şi periodice din domeniile: filologie, limbi moderne, limbi clasice, lingvistică şi istorie.
Colecţiile care nu sunt în acces liber la raft sunt organizate în depozite cu rafturi compacte, putând fi consultate la cerere.
Biblioteca de teologie ortodoxă
Etajul IV, găzduieşte
Biblioteca de beletristică şiBiblioteca de colecţii speciale
-se pot consulta cărţi de beletristică şi cărţi de patrimoniu, manuscrise, ediţii bibliofile, cărţi cu autograf şi alte documente.