BIBLIOGRAFIE CURSURI PE FACULTĂŢI ŞI DOMENII DE SPECIALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematică şi Informatică

Matematică

Mecanica

Comănescu, Dan,  Metode matematice īn mecanică, Timişoara, Mirton, 2007.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Informatica 2

Cormen, Thomas H.,  Leiserson, Charles E.,  Rivest, Ronald R.,  Introducere īn algoritmi, Bucureşti, Agora, 1990.

Matematică şi Informatică

Master Matematici financiare

Modele matematice in asigurari

Purcaru, Ion, Matematică şi asigurări, Bucureşti , Editura Economică, 1994.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Analiza matematica 2

Megan, Mihail,  Sasu,  Adina Luminiţa,  Sasu  Bogdan, Calcul diferenţial īn R prin exerciţii şi probleme, Timişoara , Mirton, 2003.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Analiza matematica 3

Megan, Mihai, Bazele analizei matematice, Timişoara , Eurobit, 1997. Vol. 2

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Sisteme dinamice discrete

Sasu, Bogdan,  Sasu,  Adina Luminiţa, Sisteme dinamice discrete, Timişoara , Editura Politehnica, 2006.

Matematică şi Informatică

Master Modelări analitice și geometrice ale sistemelor

Spatii de functii si aplicatii in teoria stabilitatii

Megan, Mihail,  Sasu,  Adina Luminiţa,  Sasu,  Bogdan, The asymptotic behaviour of evolution families, Timişoara , Mirton, 2003.

Matematică şi Informatică

Master Modelări analitice și geometrice ale sistemelor

Spatii de functii si aplicatii in teoria stabilitatii

Megan, Mihail, Sasu,  Adina Luminiţa, Sasu,  Bogdan,  Modelări matematice şi comportări asimptotice ale sistemelor cu control, Timişoara , Editura Politehnica, 2008.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Geometrie 2

Ornea, Liviu, Turtoi,  Adriana, O introducere īn geometrie, Bucureşti, Theta, 2011.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Geometrie 2

Albu, Ion Doru, Geometrie: concepte şi metode de studiu: metoda coordonatelor īn planul euclidian, Timişoara,  Editura de Vest,  2002.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Geometrie 2

Albu, Ion Doru, Geometrie: concepte şi metode de studiu: metoda coordonatelor īn spaţiul euclidian, Timişoara,  Editura de Vest,  2003.

Matematică şi Informatică

Master Modelări analitice și geometrice ale sistemelor

Capitole Speciale de Geometrie 3

Marsden, Jerrold E.,  Raţiu,  Tudor S.,  Introduction to mechanics and symmetry: a basic exposition of classical mechanical systems, New York,  Springer,  1994.

Matematică şi Informatică

Master Modelări analitice și geometrice ale sistemelor

Capitole Speciale de Geometrie 4

McInerney, Andrew, First steps in differential geometry: Riemannian, Contact, Symplectic. New York,  Springer,  2013.

Matematică şi Informatică

Matematică

Calcul Variational

Brezis, Haim, Analiză funcţională: teorie şi aplicaţii, Bucureşti,  Editura Academiei Romāne,  2002.

Matematică şi Informatică

Matematică

Calcul Variational

Crīnganu, Jenică, Calcul variaţional, Galaţi , Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2000.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Ecuatii cu Derivate Partiale

Barbu, Viorel, Probleme la limită pentru ecuaţii cu derivate parţiale, Bucureşti , Editura Academiei Romāne, 1993.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Ecuatii cu Derivate Partiale

Precup, Radu, Lecţii de ecuaţii cu derivate parţiale, Cluj-Napoca , Presa Universitară Clujeană, 2004.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Analiză Complexă

Rudin, Walter, Analiză reală şi complexă, Bucureşti , Theta, 1999.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Teoria probabilităților

Radu,  Viorel,  Barbu,  Dorel, Părău,  Emilian, Surulescu,  Nicu, ELEMENTE de teoria probabilităţilor şi aplicaţii, Timişoara , Mirton, 1997.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Teoria probabilităților

Onicescu, Octav,  Mihoc,  Gheorghe, Ionescu-Tulcea,  C.T., Calculul probabilităţilor şi aplicaţii,  Bucureşti,  Editura Academiei Romāne,  1956.

Matematică şi Informatică

Matematică, Matematică Informatică

Analiza matematică 2

Megan, Mihail, Sasu,  Adina Luminiţa, Sasu,  Bogdan,  Funcţii primitivabile, Timişoara , [s.n.], 2004.

Matematică şi Informatică

Informatică

Reţele de calculatoare

Ţăpuş, Nicolae, Rughiniş,  Răzvan, Reţele de calculatoare, Bucureşti , Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romānia, 2011.

Matematică şi Informatică

Informatică

Programare Logică și Funcțională

Gontineac, Mihai, Programare funcţională: o introducere utilizānd limbajul Haskell, Iaşi,  Editura Alexandru Myller,  2006.

Matematică şi Informatică

Informatică

Programare Logică și Funcțională

Covington, Michael A., Nute Donald,  Vellino,  André, Prolog programming in depth, New Jersey, Prentice-Hall, 1997.

Matematică şi Informatică

Informatică

Programare Logică și Funcțională

Şerban, Gabriela,  Pop, Horia F., Elemente avansate de programare īn LISP şi PROLOG: aplicaţii īn inteligenţa artificială, Cluj-Napoca,  Editura Albastră,  2006.