http://www.bcut.ro/dyn_doc/Bibliogarfie%20cursuri/fac/MateInfo/MateInfo_files/image001.png                                                       BIBLIOGRAFIE CURSURI PE FACULTĂŢI ŞI DOMENII DE SPECIALIZARE                                                                           

 

Studii românești

An pregătitor, sem. II

Cultură și civilizație românească

Djuvara, Neagu, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Bucureşti, Editura Fundaţiei Humanitas, 2002.

Studii românești

Istorie

Artă și ideologie în Europa centrală și de sud-est.

Omul Luminilor, Iaşi, Polirom, 2000.

Studii românești

Istorie

Timișoara -Artă și istorie

Vlăsceanu, Mihaela, Sculptura barocă din Banat, Timişoara , Excelsior Art, 2005.

Studii românești

Istorie

Noțiuni de istoria artei universale

Debicki, Jacek,  Favre, Jean-François, Grunewald Dietrich, Pimentel, Antonio Filipe, ISTORIA artei: pictură, sculptură, arhitectură, Bucureşti, Enciclopedia RAO, 1998.

Studii românești

Istorie

Timișoara -Artă și istorie, Noțiuni de istoria artei universale

Vlăsceanu, Mihaela, Istoria şi teoria artei: note de curs, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2017-.

Studii românești

Istorie

Introducere în Istoria universală a sec. al XX-lea

Scurtu, Ioan (coord.), Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), Bucureşti , Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003.

Studii româneşti

Istorie

Introducere în Istoria Veche a României

Lazarovici, Cornelia-Magda,  Lazarovici  Gheorghe, Neoliticul, Iaşi , Trinitas, 2006.

Studii româneşti

Istorie

Istoria Bizanţului

Omul bizantin, Iaşi , Polirom, 2000.

Studii româneşti

Istorie

Istoria Bizanţului

Treadgold, Warren, O scurtă istorie a Bizanţului, Bucureşti , Artemis, 2003.

Studii româneşti

Istorie

Istoria Bizanţului

Husar, Adrian, Din istoria Bizanţului: structuri de civilizaţie bizantină: pentru uzul studenţilor, Târgu-Mureş,  Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş,  2002.

Studii româneşti

Istorie

Istoria Daciei romane

Popa, Dumitru, Viaţa rurală în Transilvania romană, Sibiu , Alma Mater, 2001.

Studii româneşti

Istorie

Istoria Daciei romane

Bărbulescu, Mihai, Signum originis: religie, artă şi societate în Dacia Romană, Bucureşti,  Editura Academiei Române,  2009.

Studii româneşti

Istorie

Epigrafie latină

Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Sclavi şi liberţi imperiali în provinciile romane din Illyricum: (Dalmatia, Pannonia, Dacia şi Moesia), Iaşi,  Editura Universităţii "Al. I. Cuza",  2004.

Studii româneşti

Istorie

Epigrafie latină

Varga, Rada, The peregrini of Roman Dacia, [106-212], Cluj-Napoca , Mega Publishing House, 2014.

Limbi și Literaturi Moderne

Limbi Moderne Aplicate

Metodologia traducerii

Dimitriu, Rodica, Theories and practice of translation, Iaşi , Institutul European, 2002.

Studii românești

Limbi și literaturi

Stilistică

Irimia, Dumitru, Introducere în stilistică, Iaşi, Polirom, 1999.

Studii românești

Limbi și literaturi

Lexicografie poetică

DICŢIONARUL limbii poetice a lui Eminescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1968.

Limbi și Literaturi Moderne

Limbi și Literaturi

Limba engleză contemporană

Frăţilă, Loredana, Words about words: an introduction to English lexicology, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2011.

Limbi și Literaturi Moderne

Limbi și Literaturi

Limba engleză contemporană

Pârlog, Hortensia, English phonetics and phonology, Bucureşti , ALL, 1997.

Limbi și Literaturi Moderne

Limbi și Literaturi

Introducere în interpretarea consecutivă

Iliescu Gheorghiu, Cătălina, Introducere în interpretariat: modalitatea consecutivă, Iaşi, Institutul European, 2006.

Limbi și Literaturi Moderne

Limbi și Literaturi

Introducere în interpretarea consecutivă

Ionescu, Daniela, Popa, Lilioara, Insights into consecutive interpreting: a practical approach, Iaşi, Polirom, 2007.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Literatura română

Muşat, Carmen. Perspective asupra romanului românesc postmodern, Piteşti , Paralela 45, 1998.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Literatură comparată

Verdon, Jean, Dragostea în Evul Mediu: trup, sexualitate şi sentiment, Bucureşti, Humanitas,  2009.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Literatură comparată

Duby, Georges, Evul mediu masculin: despre dragoste şi alte eseuri, Bucureşti:  Meridiane,  1992.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Literatură comparată

Otto, Walter Friedrich Gustav Hermann,  Zeii Greciei: imaginea divinităţii în spiritualitatea greacă, Bucureşti, Humanitas,  1995.

Limbi şi literaturi moderne

Limbi şi literaturi

Limba spaniolă/Romanistică

Iordan, Iorgu, Istoria limbii spaniole, Bucureşti , Editura Didactică şi Pedagogică, 1963.

Limbi şi literaturi moderne

Limbi şi literaturi

Romanistică

Reinheimer Rîpeanu, Sanda, Lingvistica romanică: lexic-fonetică-morfologie,  Bucureşti,  BIC ALL,  2001.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Limba latină

Guţu, Gheorghe, Dicţionar latin-român, Bucureşti , Humanitas, 2003.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Limba latină

Simenschy, Theofil, Gramatica limbii latine: cu elemente de stilistică şi versificaţie pentru cursul secundar, Bucureşti, Viitorul Românesc,  1998.

Limbi şi literaturi moderne

Limbi şi literaturi

Literatură engleză

Wilson, Leigh, Modernism, London , Continuum, 2007.

Limbi şi literaturi moderne

Limbi şi literaturi

Literatură engleză

Nicholls, Peter, Modernisms, Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire , MacMillan, 1995.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Limba latină

Ciocârlie, Alexandra, Iuvenal, Bucureşti,  Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă,  2002.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Literatură română

Oţoiu, Adrian, Trafic de frontieră: Proza generaţiei '80. Strategii transgresive. Piteşti,  Paralela 45,  2000.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Literatură română

Oţoiu, Adrian, Ochiul bifurcat, limba saşie: Proza generaţiei '80. Strategii transgresive, Piteşti,  Paralela 45,  2003-.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Literatură română

Pamfil, Alina, Spaţialitate şi temporalitate: eseuri despre romanul românesc, Cluj-Napoca, Dacopress,  1993.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Limba latină

Istoria literaturii latine, Bucureşti , Editura Didactică şi Pedagogică, 1964-.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Limba latină

Scriitori greci şi latini: [dicţionar], Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,  1978.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Limba română contemporană

Bejan, Dumitru, Gramatica limbii române: compendiu, Cluj,  Echinox,  1995.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Limba română contemporană

Diaconescu, Ion,  Probleme de sintaxă a limbii române actuale, Bucureşti , Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbă şi Literatură română, 1986-.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Lingvistică generală

1000 de limbi: limbi vii, periclitate şi dispărute, Bucureşti,  Art,  2009.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi

Lingvistică generală

Wald, Lucia,  Slave,  Elena, Ce limbi se vorbesc pe glob?, Bucureşti , Editura Ştiinţifică, 1968.

Studii româneşti

Limbi şi literaturi, Filosofie, Teologie

Limbă, literatura şi civilizaţia gracă

Flaceličre, Robert, Viaţa de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, Bucureşti , Humanitas, 2006.

Studii româneşti

Litere

Istoria limbii române literare

Munteanu, Ştefan.  Ţâra,  Vasile Dumitru,  Istoria limbii române literare: privire generală,  Bucureşti,  Editura Didactică şi Pedagogică,  1983.

Studii româneşti

Litere

Istoria limbii române literare

Georgescu,  Magdalena, CONTRIBUŢII la istoria limbii române literare în secolul al XVIII-lea: (1688-1780), Cluj-Napoca:, Clusium,  2000.

Limbi și literaturi moderne

LL, I, sem. I

L.  franceza - pronuntare si ortografie

Drăghicescu, Janeta, Phonétique française appliquée et exercices, Bucureşti , Editura Didactică şi Pedagogică, [1979?].

Limbi și literaturi moderne

LL, I, sem. II ; II, sem. I

L. franceza - morfologie

Cristea, Teodora, Grammaire française: le nom et le groupe nominal, le verbe et le groupe verbal, Bucureşti, Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2006.

Limbi și literaturi moderne

LL, I, sem.II

Literatura franceza

Starobinski, Jean, Textul şi interpretul, Bucureşti , Univers, 1985.

Studii românești

LL, II, sem. II

Comunicare scrisă

Vulpe, Magdalena, Ghidul cercetătorului umanist: introducere în cercetarea şi redactarea ştiinţifică, Cluj-Napoca, Clusium, 2002.

Studii românești

LL, II, sem. II

Comunicare scrisă

Borchin, Mirela Ioana, Bărdăşan, Gabriel,  Jebelean, Elena, Comunicare şi argumentare: teorie şi aplicaţii. Timişoara, Excelsior Art, 2007.

Limbi și literaturi moderne

LL, III, sem. II

L. franceza - lexicologie

Pop, Liliana, Lexicologie française: cours pour les étudiants des Facultés des Lettres,Cluj-Napoca, Echinox, 2011.

Limbi și literaturi moderne

LL, III, sem. II

L. franceza - semantica

Măgureanu, Anca, La sémantique lexicale, Bucureşti , Editura Universităţii, 2008.

Limbi și literaturi moderne

LL, III, sem. II

L. franceza - lexicologie

Mitterand, Henri, Les mots français, Paris , Presses Universitaires de France, 1986.

Limbi și literaturi moderne

LL, III, sem. II

Literatura franceza - seminar

Călinescu, Matei, Eugčne Ionesco: teme identitare şi existenţiale, Iaşi, Junimea, 2006.

Studii românești

LL, III, sem. II

Lexic romanic

Bîrlădeanu,  Mihaela,  Iliescu,  M., Macarie,  Liliana,  Nichita,  Ioana,  VOCABULARUL reprezentativ al limbilor romanice, Bucureşti , Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.

Studii românești

LL, III, sem. II

Lexic romanic

Niculescu, Alexandru, Individualitatea limbii române între limbile romanice, Cluj-Napoca, Clusium, 1965-2003.

Studii românești

LL, III, sem. II

Lexic romanic

Sala, Marius, De la latină la română, Bucureşti, Pro Universitaria, 2012.

Limbi și literaturi moderne

LL, LMA, Master

Literatură germană

Barner, Wilfried,  Bormann,  Alexander von,  Durzak,  Manfred, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, vol.12,  München , Beck, 2006.

Studii românești

LMA, II, sem. II

Exprimare scrisă

Comloşan, Doina,  Borchin, Mirela Ioana, Dicţionar de comunicare: (lingvistică şi literară), vol. 1, Timişoara: Excelsior Art, 2002-2005.

Studii românești

LMA, II, sem. II

Exprimare scrisă

Comloşan, Doina,  Borchin, Mirela Ioana, Dicţionar de comunicare: (lingvistică şi literară), vol. 2, Timişoara: Excelsior Art, 2002-2005.

Studii românești

LMA, II, sem. II

Exprimare scrisă

Comloşan, Doina,  Borchin, Mirela Ioana, Dicţionar de comunicare: (lingvistică şi literară), vol. 3, Timişoara: Excelsior Art, 2002-2005.

Studii româneşti

Master: Literatură şi cultură

Populaţii româneşti

Turea, Larisa, Cartea foametei, Bucureşti, Curtea Veche,  2008.

Studii româneşti

Master: Literatură şi cultură

Populaţii româneşti

Foer, Jonathan Safran, Totul este iluminat, Bucureşti, Humanitas Fiction, 2008.

Studii româneşti

Masterat

Gramatica textului

Adam, Jean-Michel, Textele. Tipuri şi prototipuri: povestire, descriere, argumentaţie, explicaţie şi dialog: răspunsuri originale pentru analizele de texte : recunoaşterea secvenţelor, Iaşi,  Institutul European,  2009.

Studii româneşti

Masterat

Gramatica textului

Coşeriu, Eugen, Lingvistica textului: o introducere în hermeneutica sensului, Iaşi,  Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza",  2013.

Studii româneşti

Masterat Istorie conceptuală

Perspective comparative asupra regimurilor totalitare în secolul XX

Medvedev, Roy, Despre Stalin şi stalinism: consemnări istorice, Bucureşti,  Humanitas,  1991.

Studii româneşti

Masterat Istorie conceptuală

Perspective comparative asupra regimurilor totalitare în secolul XX

Ball, Terence,  Dagger,  Richard,  Ideologii politice şi idealul democratic, Iaşi , Polirom, 2000.

Studii româneşti

Masterat Istorie conceptuală

Perspective comparative asupra regimurilor totalitare în secolul XX

Lynch, Michael, Republica Populară Chineză după 1949, Bucureşti , BIC ALL, 2004.

Studii românești

Masterat, an I, sem. I

Sisteme de scriere

Gafton, Alexandru, Introducere în paleografia româno-chirilică: manual universitar, Iaşi, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2001.

Studii românești

Masterat, an I, sem. I

Sisteme de scriere

Coşeriu, Eugen, Limba română în faţa Occidentului: de la Genebradus la Hervás: contribuţii la istoria cunoaşterii limbii române în Europa occidentală, Cluj-Napoca, Dacia, 1994.

Studii românești

Masterat, an II, sem. I

Latinitate și romanitate

Armbruster, Adolf, Romanitatea românilor: istoria unei idei, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2012.

Studii românești

Masterat, an II, sem. I

Latinitate și romanitate

Meyer-Lübke, W., Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg , Carl Winter-Universitätsbuchhandlung, 1935.

Studii românești

Masterat, an II, sem. I

Limba română între Orient și Occident

Ivănescu, Gheorghe, Istoria limbii române, Iaşi , Junimea, 2000.

Studii românești

Masterat, an II, sem. I

Limba română între Orient și Occident

Frâncu, Constantin, Geneza limbii române şi etnogeneza românilor, Iaşi , Demiurg, 1999.

Limbi și literaturi moderne

MSR, II, sem. II

Dinamica lexicului francez

Tuţescu, Mariana, Précis de sémantique française, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1979.

Studii românești

Teologie

Studiul Vechiului Testament

Coman, Constantin, Erminia duhului: texte fundamentale pentru o ermineutică duhovnicească, Bucureşti, Editura Bizantină, 2002.

Studii românești

Teologie

Studiul Vechiului Testament

Mihăilă, Alexandru, Elemente nomade în protoistoria Israelului, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008.

Studii românești

Teologie

Studiul Vechiului Testament

Vladimirescu, Mihai Valentin, Ciurea, Mihai, Siria creştină : repere biblice, istorice şi patristice, Bucureşti : Pro Universitaria, 2010.

Studii românești

Teologie

Studiul Vechiului Testament

Bud, Paula, Şabatul: istorie şi eshatologie, Cluj-Napoca, Limes, 2014.

Studii românești

Teologie

Mișcări Religioase Contemporane

Vliangoftis, Arsenie, Ereziile contemporane: o adevărată ameninţare, Bucureşti, Evanghelismos, 2006.

Studii românești

Teologie

Mișcări Religioase Contemporane

Nifon, Mhăiţă, Arhiepiscopul Târgoviştei, Misiologie creştină: Curs pentru uzul Facultăţii de Teologie, Bucureşti, ASA, 2002.

Studii românești

Teologie

Pastorație Specială

Metallinos, Gheorghios D., Parohia - Hristos în mijlocul nostru, Sibiu , Deisis, 2004.

Studii româneşti

Teologie

Limba greacă

Georgescu, Constantin, Manual de greacă biblică, Bucureşti , Nemira, 2011.

Studii româneşti

Teologie

Sacrul în teorii şi practici

Morar, Nicolae, Credinţe şi idei proto-filosofice în principalele religii politeiste precreştine, Timişoara , Editura Universităţii de Vest, 2007.