BIBLIOGRAFIE CURSURI PE FACULTĂŢI ŞI DOMENII DE SPECIALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPPD

Licenţă

Pedagogie

Pānişoară, Ion Ovidiu, Ghidul profesorului, Iaşi, Polirom, 2017.

DPPD

Licenţă

Pedagogie

Walker, Timothy D., predăm ca īn Finlanda: 33 de strategii simple pentru lecţii pline de bună dispoziţie, Bucureşti, Trei,  2018.

DPPD

Licenţă

Pedagogie

Pānişoară, Ion Ovidiu, Profesorul de succes: 59 de principii de pedagogie practică, Iaşi, Polirom,  2009.

DPPD

Master Niv. II

 

Management și leadership īn organizația școlară

Niculescu, Maria, Competenţe manageriale - perspective ale calităţii īn educaţie, Timişoara , Editura Universităţii de Vest, 2010.

DPPD

Licenţă Master

Pedagogie

Hattie, John, Īnvăţarea vizibilă: ghid pentru profesori,trad. Cristina Dumitru, consultant ştiinţific: Adina Glava, Bucureşti,  Trei,  2014.

DPPD

Licenţă

Tehnici și abilități de comunicare

Bocoş, Muşata,  Gavra  Rodica, Marcu  Sorina-Daniela,  Comunicarea şi managementul conflictului, Piteşti,  Paralela 45, 2008.

DPPD

Licenţă

Tehnici și abilități de comunicare

Fexeus, Henrik, Manualul abilităţilor sociale superioare, Bucureşti,  Trei, 2018.

DPPD

Licenţă

Tehnici și abilități de comunicare

Pease, Allan,  Pease  Barbara, Abilităţi de comunicare, trad. Sanda Aronescu, Bucureşti, Curtea Veche, 2007.

DPPD

Licenţă

Didactica specialității

Bocoş, Muşata-Dacia, Instruirea interactivă: repere axiologice şi metodologice, Iaşi,  Polirom,  2013.

DPPD

Licenţă

Didactica specialității

Sălăvăstru, Dorina, Didactica psihologiei: perspective teoretice şi metodice, Iaşi, Editura  Polirom,  2006.

DPPD

Licenţă

Didactica specialității

Sāmihăian, Florentina, O didactică a limbii şi literaturii romāne: provocări actuale pentru profesor şi elev, Bucureşti, Editura  Art,  2014.

DPPD

Licenţă

Didactica specialității

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMĀNĂ "IOANA M. PETRESCU", Perspective: didactica limbii şi literaturii romāne, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă,  2000.

DPPD

Licenţă

Didactica specialității

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMĀNĂ "IOANA M. PETRESCU", Perspective: didactica limbii şi literaturii romāne, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă,  2000.

DPPD

Licenţă

Didactica specialității

Pamfil, Alina, Didactica literaturii: reorientări, Bucureşti, Art,  2016.

DPPD

Nivelul 2 Master, Nivelul 2 PU

Sociologia educației

Branc, Simona, Generaţii īn schimbare: modele de educaţie familială īn Banatul secolului XX, Iaşi, Lumen,  2008.

DPPD

Nivelul 1 Postuniversitar, Masterat didactic

Managementul clasei de elevi

Iucu, Romiţă B., Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională, Iaşi, Polirom,  2006.

DPPD

Licenţă , nivel 1 postuniversitar

Didactica specialității (discipline socio-umane)

Albulescu, Ion,  Albulescu,  Mirela, Predarea şi īnvăţarea disciplinelor socio-umane: elemente de didactică aplicată, Iaşi, Polirom,  2000.

DPPD

Licenţă , nivel 1 postuniversitar

Pedagogie

Albu, Gabriel, Grijile şi īngrijorările profesorului, Piteşti,  Paralela 45,  2013.

DPPD

Licenţă , nivel 1 postuniversitar

Pedagogie

Cucoş, Constantin, Educaţia: iubire, edificare, desăvārşire, Iaşi, Polirom,  2008.

DPPD

Licenţă , nivel 1

Didactica limbii romāne

Pamfil, Alina, Limba şi literatura romānă īn gimnaziu: structuri didactice deschise, Piteşti,  Paralela 45,  2007.

DPPD

Licenţă , nivel 1

Didactica limbii romāne

Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii romāne, Iaşi,  Polirom,  2014.

DPPD

Licenţă , nivel 1

Didactica limbii romāne

Ciortea, Marcela, Didactica limbii şi literaturii romāne īn gimnaziu şi liceu: suport de curs, Bucureşti,  Matrix Rom,  2013.

DPPD

Nivel 2

Psihologie educațională interculturală

Mih, Viorel, Psihologie educaţională, Cluj-Napoca,  Editura ASCR,  2010.

DPPD

Nivel 2

Psihologie educațională interculturală

Mih, Viorel, Psihologie educaţională, Cluj-Napoca,  Editura ASCR,  2010.

DPPD

Nivel 1+2

Tehnici de muncă independentă

Sălăvăstru, Dorin, Psihologia educaţiei, Iaşi,  Polirom,  2004.

DPPD

Nivel 2

PATA

Creţu, Tinca, Psihologia vārstelor, Iaşi , Polirom, 2009.

DPPD

Nivel 2, Licenţă

PATA, Autonomie decizională şi de iniţiativă proprie

 Psihologia adolescenţei: manualul Blackwell, coord.: Gerald R. Adams, Michael D. Berzonsky, trad. de Gina Oancea, Andreea Hrab, Dorin Nistor, Miruna Andriescu, Iaşi, Polirom,  2009.