http://www.bcut.ro/dyn_doc/Bibliogarfie%20cursuri/fac/DPPD/DPPD_files/image001.png                    BIBLIOGRAFIE CURSURI PE FACULTĂŢI ŞI DOMENII DE SPECIALIZARE                                  logo

 

BIOLOGIE, BIOCHIMIE

Botanica sistematica. Fanerogame

Sîrbu, Culiţă., Paraschiv,  Nicoleta Luminiţa, Botanică sistematică, Iaşi , Editura "Ion Ionescu de la Brad", 2005.

BIOLOGIE, BIOCHIMIE

Ecologie generala. Populatii

Ştefănescu, Dragoş Mihail, Elemente de ecologie generală, Craiova , Sitech, 2014.

CARTOGRAFIE

Metode si tehnici de reprezentare cartografica

Rouleau, Bernard, Methodes de la cartographie, Paris , Pressses du CNRS, 1991.

CARTOGRAFIE

Metode si tehnici de reprezentare cartografica

Robinson  Arthur Howard,  Morrison  Joel L.,  Muehrcke  Phillip C., Elements of cartography, Hoboken, New Jersey , John Wiley & Sons, 1995.

CARTOGRAFIE

Metode si tehnici de analiza a datelor spatiale

Irimuş, Ioan Aurel,  Vecsan Iuliu,  Man,  Titus, Tehnici de cartografiere, monitoring şi analiză GIS, Cluj-Napoca , Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

CARTOGRAFIE

Metode si tehnici de analiza a datelor spatiale

McKillup, Steve, Dyar,  Melinda Darby, Geostatistics explained, Cambridge , Cambridge University Press, 2010.

CARTOGRAFIE

CARTOGRAFIERE COMPUTERIZATA

Stănilă, Anca Luiza,  Parichi,  Mihai, Cartografierea solurilor, Bucureşti , Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2001.

GEOGRAFIE

Glaciologie

Urdea, P., Ghetarii si relieful, Edit. Universitatii de Vest, Timisoara, 2005.

GEOGRAFIE

Geografia continentelor

Popa, Nicolae, Asia, perspective geografice regionale, Editura Mirton, Timișoara, 2004

GEOGRAFIE

Planificarea și amenajarea spațiilor turistice

Zotic, Vasile, Componentele operaţionale ale organizării spaţiului geografic, Cluj-Napoca , Presa Universitară Clujeană, 2005.

GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, CARTOGRAFIE

SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE

Imbroane, Alexandru Mircea, Sisteme informatice geografice, Vol. 1, Cluj-Napoca , Presa Universitară Clujeană, 2012-.

GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, PLANIFICARE TERITORIALA

GEOGRAFIE UMANA GENERALA

Negut, Silviu, Geografie umana, ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2011

GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, PLANIFICARE TERITORIALA, CARTOGRAFIE

GEOINFORMATICA

Bucerzan, Dominic,  Vulpe,  Ana, Lecţii de utilizare a calculatoarelor, Cluj-Napoca , Editura Albastră, 2002.

GEOGRAFIE, GEOGRAFIA TURISMULUI, PLANIFICARE TERITORIALA, CARTOGRAFIE

GEOINFORMATICA

Ráduly,  Csaba-Ştefan,  Ardelean,  Florina,  Domăşneanu,  Andreea, Ardelean,  Mircea, Curs de informatică pentru neinformaticieni, Timişoara , Editura Universităţii de Vest, 2010.

GEOGRAFIE, PLANIFICARE TERITORIALĂ

Geografia regională a României

Grecu, Florina, Geografia câmpiilor României, vol. I, Edit. Universităţii, Bucureşti, 2010

GEOGRAFIE, PLANIFICARE TERITORIALĂ

Geografia regională a României

Posea, Grigore, Câmpia de Vest a României: Câmpia Banato-Crişană, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1997

Master: Planificarea și amenajarea durabilă a teritoriului

Sisteme și modele teritoriale

Ianoş, Ioan, Dinamica urbană, Bucureşti , Editura Tehnică, 2004.

Master: Planificarea și amenajarea durabilă a teritoriului

Sisteme și modele teritoriale

Ianoş, Ioan, Heller,  Wilfried, Spaţiu, economie şi sisteme de aşezări, Bucureşti , Editura Tehnică, 2006.

Planificare teritoriala, Geografia turismului, Cartografie

Hidrologie - Oceanografie

Teodorescu, Niculae Iulian, Noţiuni de hidrologie generală, Timişoara , Eurostampa, 2009.

Planificare teritoriala, Geografia turismului, Cartografie

Hidrologie - Oceanografie

Pişota, Ion,  Zaharia,  Liliana,  Diaconu,  Daniel, Hidrologie, Bucureşti , Editura Universitară, 2005.

Planificare teritorială

Organizarea si planificarea spațiilor industriale

Mérenne-Schoumaker, Bernadette, La localisation des industries, Paris , Nathan, 1991.

Planificare teritorială

Organizarea si planificarea spațiilor industriale

Groza, Octavian,  Istrate,  Marinela,  Căpitan,  Radu, Geografia industriei, Iaşi , Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Facultatea de Geografie-Geologie, 2005.