O projektu

  

Početak medjugraničnog projekta Rumunija-Srbija

  

Biblioteka kao instrument za ostvarivanje regionalnog identiteta I učvrščivanje socijalne kohezije “BIBLIO-IDENT”

 

Partneri

 

Centralna Univerzitetska Biblioteka  “E. Todoran” , Temišvar-vodeći partner

Javna Gradska Biblioteka “Ž. Zrenjanin”, Zrenjanin- partner

 

Svrha projekta:

Učvrščivanje socijalne I ekonomske kohezije putem razmene znanja, stimulacije naučnog istraživanja zajedničke prošlosti  I ostvarenja zajedničke baze podataka.

 

Ciljevi projekta:

Promovisanje  kulturne raznovrsnosti, isticanje I vrednovanje kulturnog književnog nasledja iz istorijskog Banata do 1900. godine I ostvarenje zajedničke baze podataka koja  će sadržati knjige  koje se odnose na Banat (knjige o Banatskom regionu,  kulturne ličnosti iz Banata, knjige izdate I štampane u Banatu) promovisanje kulturne razmene I dobrog susedstva, poštovanje kulturne raznovrsnosti.

 Aktivnost projekta:

   Aktivnosti se odvijaju u bibliotekama iz  Rumunije I Srbije koje učestvuju kao partneri u projektu. Aktivnosti su sledece:

-          4 tematske konferencije koje će se odrzati u Temišvaru , tema će biti  kulturni identitet Banata

-          2 radionice  u okviru kojih će učestvovati bibliotekari uz Rumunije I Srbije u cilju usavršavanja opisa knjiga koje pripadaju kulturnoj baštini.

-          Stvaranje baze podataka sa knjigama koje pripadaju  kulturnoj baštini ( uključujući skeniranje, indeksaciju , prevod  na četiri jezika (engleski, srpski, madjarski I nemački) naslovne strane I sadrzaje 500  odabranih knjiga za fonda Banatika .

-          Skeniranje celokupnog sadržaja  100 knjiga iz fonda Banatika.

 

Projekat  će se odvijati u periodu od 18. decembra 2012. do 18.  juna 2014. sa finansijskom podrškom Evropske Unije u okviru programa  IPA za pograničnu saradnju izmedju  Srbije I Rumunije – Promovisanje rezmene  “ people to people”