,,Biblioteca, instrument de construire a identitatii regionale si de întarire a coeziunii sociale” din cadrul Programului
IPA de Cooperare Transfrontaliera România - Republica Serbia, aprobat de Comisia Europeana pe perioada 2007 – 2013


Romana Serbian English