O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Tarife servicii

 

Taxe conform P.V. nr. 1736 aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19.09.2018, 

stabilite în conformitate cu Legea nr.205/2001 şi Legea nr. 344/2009

                                                        începand cu 1 octombrie 2018

 

Tarife pentru folosirea Aulei

 

Tarif

Tarife pentru folosirea Aulei fară echipament

30 euro/oră

Tarife pentru folosirea Aulei cu echipament

40 euro/oră

Tarife pentru folosirea pianului

50 euro/eveniment/zi

 

Tarife pentru folosirea Sălii de conferinţe

 

 

Tarif

Tarife pentru folosirea sălii de conferinţe fara echipament

15 euro/oră

Tarife pentru folosirea sălii de conferinţe cu echipament

25 euro/oră

 

Tarif pentru folosirea aparaturii

 

Folosirea aparaturii: videoproiector, microfoane, aparatură audio etc.

Tarif

Folosirea aparaturii pentru Aulă şi Sala de conferinţe

10 euro/oră

Tarife pentru folosirea cabinetelor de studiu pentru grupuri

Tarife pentru folosirea cabinetelor de studiu

Tarife

Tarif pentru folosirea cabinetelor de studiu

5 lei/oră

Tarif pentru folosirea cabinetelor de studiu
Tarif pentru folosirea cabinetelor de studiu
Tarif pentru folosirea cabinetelor de studiu

30 lei/zi
120 lei/săptămană
350 lei/lunăTarife pentru folosirea spaţiilor expoziţionale

 

Tarif pentru folosire spaţiilor expoziţionale - clădirea veche

25 cenţi/m2/zi

Tarif pentru expoziţie Aulă (pereţii Aulei)

50 cenţi/m2/zi

Tarif pentru expoziţie (holul Aulei)

50 cenţi/m2/zi

 

 

Tarife pentru scanare, publicare:  documente, manuscrise Colecții Speciale

Denumire lucrare

Preţ pe pagină/imagine

Scanare comune tipărite A4

2 lei/imagine

Scanare documente vechi tipărite (până la anul 1850) A4

5 lei/ pagină

Scanare manuscrise A4

8 lei/imagine

 

Tarif pentru dreptul de publicare a documentelor pe epoci şi pagini

Publicare manuscrise

începând cu anul 1948 până în prezent

5 lei/ pagină

 

până la 1600

100 lei/pagină

 

1601-1700

50 lei/pagină

 

1701-1800

30 lei/pagină

 

1801-1848

20 lei/pagină

 

1849-1919

15 lei/pagină

 

din 1919 până în 1947

10 lei/pagină

Hărţi manuscrise, diplome, gravuri

până la 1700

1000 lei/pagină

 

1701-800

500 lei/pagină

 

1801–1848

200 lei/pagină

 

1849-1918

100 lei/pagină

 

1919-1947

50 lei/pagină

 

după 1948

20 lei/pagină

 

Bibliografii

 

  Tarif

Bibliografii simple (pe o anumită temă) sau preliminare (la doctoranzi): titluri cărţi, titluri periodice

 1leu/titlu

Bibliografii elaborate prin cercetare bibliografică

 3 lei/titlu

Furnizarea materialului full-text pe titlu

5 lei/titlu

Legitimaţii pentru cititori externi

Tipul de legitimaţie

Tarif

Legitimaţie/viză 1 an

50 lei

Legitimaţie/viza de 3 luni

30 lei

Legitimaţie/viza de 1 lună

20 lei

Legitimaţie/viza de 1 săptămână

15 lei

Duplicat legitimatie extern

10 lei

Legitimaţii pentru cititori interni

Legitimaţie de 1 an

30 lei

Vizare legitimaţie cititor intern

10 lei

Duplicat legitimatie intern

10 lei

 

Tarife spații afișaj promoțional/comercial

 

Tip/mărime afiș

Tarif/perioadă

Afiș A4/bucată

15 lei/zi; 75 lei/săptămână; 200 lei/lună

Afiș A3/bucată

30 lei/zi; 150 lei/săptămână; 400 lei/lună

˃ A3, banner, roll-up

35 lei/zi; 200 lei/săptămână; 500 lei/lună

Flyer, fluturaș, pliant/locație

20 lei/zi; 100 lei/săptămână; 300 lei/lună

 

1.       Tarifele se aplică doar materialelor cu caracter promoțional comercial provenite de la Societăți, Asociații, Organizații etc.

2.       Tarifele nu se aplică în cazul afișelor sau altor materiale cu caracter cultural științific. Acestea beneficiază de gratuitate.

3.       Conferințele, seminariile, simpozioanele, lansările de carte etc. care folosesc afișe, bannere, roll-up-uri cu reclame comerciale vor achita 50% din prețul standard.

 

 Alte tarife

 

Tarif

Scanare

2 lei/pagină

Împrumut interbibliotecar naţional

5 lei

Împrumut interbibliotecar internaţional

Contravaloare vouchere

Deteriorare carte

10 lei

Cartele xerox 100 impulsuri

12 lei/cartelă.

 


spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2019 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233