O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Servicii

 

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” pune la dispoziţia utilizatorilor, o gamă variată de servicii:


Eliberarea de legitimaţii tip card pentru acces la colecţiile bibliotecii;

Informare bibliografică şi îndrumări privind utilizarea instrumentelor de cercetare-documentare şi a lucrărilor de referință;

Consultarea cataloagelor tradiţionale şi electronice on-line, în bibliotecă, la fişierul electronic OPAC sau prin INTERNET la http://aleph.bcut.ro/F ;

Consultarea tuturor publicaţiilor pe care le deţine biblioteca, în sălile de lectură din sediul central sau din bibliotecile filiale; punerea la dispoziţia utilizatorilor a colecţiilor organizate tematic, în acces liber la raft;

Rezervarea şi prelungirea documentelor

Realizarea de bibliografii la cerere

Împrumutul la domiciliu al cărţilor din colecţiile bibliotecii, cu excepţia cărţilor de patrimoniu şi a celor bibliofile, a tuturor elementelor din colecţiile speciale, a revistelor, ziarelor, CD/DVD-urilor, casetelor şi a materialelor de referinţConsultarea documentelor pe suport electronic: casetelor video, a publicaţiilor electronice pe CD-ROM, sau DVDaccesul la baze de date, reviste şi cărţi electronice

Metacăutare (metasearch) în resurse electronice eterogene prin intermediul portalului ROLiNeST, la adresa http://aleph.edu.ro

Propuneri de noi achiziţii, completând formularul on-line sau în mod direct, la sediul instituţiei;

Utilizarea echipamentelor self-check pentru împrumutul şi restituirea automată a publicaţiilor, existente în corpul B al clădirii; protecţia și localizarea publicaţiilor cu un sistem RFID de securizare

Accesarea Internetului prin reţea wireless ; posibilitatea utilizării în sălile de lectură a laptop-urilor personale, în corpul B al clădirii

 Închirierea unor spaţii moderne pentru organizarea de manifestări culturale: sala de conferinţe şi aula din corpul nou al clădirii etc.

Utilizarea cabinetelor existente la etajele I, II şi III din noul corp al clădirii, pentru studiu individual sau workshopuri

Procurarea publicaţiilor din ţară şi din străinătate, prin împrumut interbibliotecar;

Transmiterea prin e-mail a informaţiilor regăsite, în resursele bibliotecii;

Prezentări şi cursuri de iniţiere în utilizarea resurselor electronice sau a cataloagelor online;

Prezentarea şi vizitarea bibliotecii în grupuri organizate;

 
spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2020 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233