O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Portalul ROLiNeST

 

ROLiNeST - ROmanian Library Network Science & Technology, realizat în cadrul proiectului SISTEM NATIONAL UNITAR DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ UNIFICAREA SISTEMELOR DE BIBLIOTECI
(NUSIDOC-S&T) este primul portal şi de asemenea catalog colectiv virtual, în ştiinţa şi tehnică, al marilor biblioteci universitare din România, bazat pe infrastructură de comunicaţii RoEduNet
ROLiNeST - este un portal care permite căutarea în Catalogul virtual colectiv românesc în ştiinţă şi tehnologie, adică căutarea simultană în cataloagele electronice ale celor mai importante biblioteci universitare din țară și nu numai.

Ce conţine ROLiNeST?
Cataloagele unor biblioteci româneşti care formează un catalogul colectiv virtual
Cataloagele unor biblioteci străine
Baze de date (ex. Science Direct, Springer, ProQuest, Ebsco, etc.)
Reviste electronice
ROMDOC – un catalog al tezelor de doctorat şi literatura gri realizat de Politehnica București

Utilizatorii pot căuta simultan, în toate resursele puse la dispoziţia lor, prin intermediul unui mediu complex de navigare în resursele de informare, indiferent de cine deţine acele resurse, biblioteca sau furnizorii de informaţie.


Pentru informaţii suplimentare consultaţi ghidul ROLiNeST.

spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2019 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233