O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Organizare

 

 

Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran” (BCUT) îşi desfășoară activitatea într-un sediul central, situat în Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, care este compus din două corpuri de clădire: A - corpul vechi şi B - corpul nou. În sediile unor facultăţi ale Universităţii de Vest sunt organizate biblioteci filiale corespunzătoare facultăților respective.

Intrarea
în bibliotecă se face prin poarta corpului A, prin parcarea UVT, sau prin holul dintre bibliotecă şi Universitatea de Vest.

CORP AEtajul al II-lea


Etajul al II-lea găzduieşte
Biblioteca de periodice unde se găsesc colecţiile de ziare şi reviste de interes general.


CORP BÎn corpul B al bibliotecii, cititorii beneficiază de săli de lectură moderne, spaţioase, cu un design deosebit, în care documentele, organizate pe domenii, se pot consulta în mod direct, prin acces liber la raft.


La etajul I (BI) se găseşte
Biblioteca de ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii cu publicaţii din domeniile: matematică, informatică, astronomie, fizică şi geografie.


La etajul al II-lea, (BII) în
Biblioteca de ştiinţe politice şi sociale se regăsesc următoarele domenii: asistenţă socială, filozofie, psihologie, sociologie, ştiinţele educaţiei, pedagogie, psihopedagogie specială, ştiinţe politice, ştiinţele comunicării, biblioteconomie, jurnalistică, publicitate şi relaţii publice, studii europene.


Biblioteca de ştiinţe umaniste, situată la etajul al III-lea, (BIII)

reuneşte cărţi şi periodice din domeniile: filologie, limbi moderne, limbi clasice, lingvistică şi istorie.
Colecţiile care nu sunt în acces liber la raft sunt organizate în depozite cu rafturi compacte, putând fi consultate, la cerere.


Etajul IV, găzduieşte Biblioteca de beletristică şi Biblioteca de colecţii speciale.

   -se pot consulta cărţi de beletristică şi cărţi de patrimoniu, manuscrise, ediţii bibliofile, cărţi cu autograf şi alte documente.


BIBLIOTECI FILIALE


În sediile unor facultăţi ale Universităţii de Vest deservesc cititorii următoarele biblioteci filiale


Biblioteca de arte plastice

(Str. Oituz nr.5, parter, sala 11)


Biblioteca de chimie - biologie

(Str. Pestalozzi nr.16)


Biblioteca de drept

(Bd. Eroilor nr. 9A, parter)


Biblioteca de educaţie fizică şi sport

(Str.Traian Lalescu nr.3, etaj II)


Biblioteca de muzică

(Piaţa Libertăţii nr.1, parter)


Biblioteca de ştiinţe economice

(Str. Pestalozzi nr.16, parter)


Biblioteca de teologie ortodoxă

(Str. Bogdăneştilor nr. 32A, parter)


Biblioteca Austria

(în clădirea Universităţii de Vest, etaj IV, sala 401)

-constituită cu sprijinul Consulatului Austriei, prin fondurile ei, completează nevoile de informare ale utilizatorilor B.C.U.T.


spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2020 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233