O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Misiune

 

Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" este o bibliotecă de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi finanţată de către acesta, conform Legii învăţământului nr. 84/1995, Legii bibliotecilor 334/2002 şi a H.G. nr.741/2003.

B.C.U. "Eugen Todoran" face parte integrantă din sistemul naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică din universităţile şi institutele de cercetare timişorene.


B.C.U. "Eugen Todoran" oferă acces la serviciile şi la toate documentele bibliotecii, studenţilor, cadrelor didactice, specialiştilor şi cercetătorilor ştiinţifici din Universitatea de Vest şi din celelalte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Timişoara, precum şi altor categorii de utilizatori, absolvenţi ai unui institut de învăţământ superior.


B.C.U. "Eugen Todoran" îşi asumă sarcini specifice în cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din România şi participă la realizarea Catalogului naţional partajat şi a Bibliotecii virtuale româneşti.


B.C.U. "Eugen Todoran" participă la activităţi naţionale şi internaţionale de cercetare a fundamentelor teoretice, de aprofundare şi promovare a performanţelor domeniului; organizează acţiuni de formare şi perfecţionare complementare sistemului instituţionalizat de pregătire în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării.


B.C.U. "Eugen Todoran" se află într-o strânsă relaţie de colaborare cu instituţiile de învăţământ universitar timişorene.


Dezvoltă colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală, publicate în orice format şi pe orice tip de suport, din ţară şi de peste hotare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură. 
Evenimente luna Noiembrie 2017

Acces gratuit în perioada 

24.05.2017 – 30.06.2017 la
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Acces gratuit la urmatoarele baze de date:


Acces gratuit la două reviste
portugheze online:


Biblioteca memoriei 

BCUT deschide în 2017 pe pagina Bibliotecii memoriei un nou site Un document pe lună, menit să atragă atenția publicului asupra diferitelor tipuri de documente – scrise sau orale - ce există și pot fi consultate cu folos în bibliotecă


Documentul lunii martie 2017

Cartea unui primar timișorean

apărută în anul 1910 la Timișoara:

Discursurile dr. Telbisz Károly (1885 – 1910)


           


 


Proiectul PNII CAPACITĂŢI

Asigurarea accesului electronic national la literatura ştiinţifică pentru susţinerea şi promovarea sistemului de cercetare şi educaţie din România Anelis Plus.


Împrumut interbibliotecar (ILL)

Rezervarea şi prelungirea documentelor


LECTURN revistă trimestrială editată de

Biblioteca Centrală Universitară

„Eugen Todoran” din Timişoaraspam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2017 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233