O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Matematică - Informatică

 


O parte a colecţiilor bibliotecii este accesibilă, în noul corp al clădirii BCUT, la etajul I (BI), într-o sală cu acces liber la raft. Pentru celelalte documente vă rugăm să vă adresaţi bibliotecarilor din această sală.
Biblioteca de matematică şi informatică este una dintre cele mai vechi biblioteci filiale ale BCUT, cu o tradiţie temeinică, dar şi cu deschidere spre nou. De-a lungul timpului, biblioteca noastră şi-a constituit un bogat şi variat fond documentar, cuprinzând volume de cărţi, dintre care unicate indispensabile studiului şi elaborării tezelor de licenţă şi de doctorat, lucrări de laborator, cursuri, dicţionare şi enciclopedii de specialitate, reviste româneşti şi străine etc.
Fondul de publicaţii cuprinde următoarele domenii: logică matematică, teoria mulţimilor, algebră liniară, teoria grupurilor, Analiză matematică, Funcţii reale, teoria operatorilor, geometrie, topologie, teoria probabilităţilor, statistică, informatică,astronomie.
Enumerăm câteva din titlurile de periodice existente în fondurile bibliotecii noastre:
PERIODICE ROMÂNEŞTI
Analele Univ. Bucureşti-seria matematică-informatică
Gazeta de matematică
Journal of Operator Theory
Mathematical Reports
Market Watch – intelligent management
PC Magazine - Romania
PC World - Romania
Proceeding of the Romanian Academy
Revista de Matematică Timişoara
Revista română de informatică şi automatică
Revue Roumaine de Mathematiques Pure et Appliques
Romanian Astronomical Journal
Seminar on Fixed Point Theory
PERIODICE STRĂINE
Acta Mathematica Hungarica
Advances in Difference Equations
Algorithmica
American Math. Monthly
Differential and Integral Equations
Glasnik Matematicki
Integral Eq. and Operator Theory
Journal of the ACM
Journal of Differential Geometry
Journal of Functional Analysis
Journal of Multivariate Analysis
Münster Journal of Mathematics
Nonlinear Studies
Proceedings of AMS
Revue d'Int. Artificielle
SIAM J. on Math. Analysis

spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2018 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233