O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Împrumut

 

Consultarea documentelor din colecţiile bibliotecii noastre este gratuită
Accesul la serviciile B.C.U.T. se poate realiza pe baza legitimaţiei de cititor, valabilă un an universitar.
Politica de  împrumut a publicaţiilor este în funcţie de tipul documentului şi de categoria de utilizator: la domiciliu sau consultare la sala de lectură.
Se consultă doar la sala de lectură următoarele documente,
pentru toate categoriile de utilizatori:materiale de referinţă (dicţionare, enciclopedii, etc.) reviste de specialitate şi ziareCD-uri, DVD-uri, casete audio şi video o multitudine de colecţii electronice abonate de BCUT cărţile de patrimoniu, documente bibliofile, colecţiile specialeCelelalte componente ale colecţiilor bibliotecii se pot împrumuta la domiciliu pe o perioadă de timp stabilită în funcţie de tipul documentului (unicatele, de exemplu, se pot împrumuta o zi, cărţile în mai multe exemplare 2 săptămâni).

Nerestituirea documentelor la data scadentă, presupune achitarea unei sume de 3 lei/zi pentru cărţile cu regim de o zi şi 1 leu/zi pentru cele de două săptămâni.

Solicitarea publicaţiilor se poate face în mai multe locaţii, şi anume:
Biroul de relaţii cu publicul, unde accesul este indirect prin intermediul bibliotecarului;bibliotecile filiale şi de specialitate cu colecţiile organizate tematic, unde accesul este liber în marea majoritate a sălilor
 
spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2020 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233