O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Biblioteca de teologie ortodoxă

 


Adresa: Str. Bogdăneştilor nr. 32A, Timişoara

Telefon: 0256-592974


luni - vineri 0800 - 1600
 
Biblioteca de Teologie Ortodoxă este una dintre cele mai tinere biblioteci filiale, care îmbină armonios tradiţia cu modernitatea. Şi-a deschis uşile doar de câţiva ani, biblioteca a reuşit să se integreze în sistemul informaţional al BCUT şi al celorlalte biblioteci universitare din ţară, asimilând cele mai noi metode de transfer al informaţiei către beneficiari.


Biblioteca de Teologie Ortodoxă a beneficiat, de la bun început, de sprijinul cadrelor didactice de la catedra de specialitate, dar mai ales, de ajutorul pe care l-a oferit constant şi cu multă generozitate Î.P.S. Nicolae CORNEANU, Mitropolitul Banatului, care a donat un valoros fond de carte, publicaţii periodice, albume ş.a., dotând biblioteca şi cu echipament electronic performant.Fond carte

I. CĂRŢI

Domenii:

Literatură biblică şi exegetică (Studiul biblic: Noul şi Vechiul Testament, Patrologie, Patristică);

Literatură sistematică (Dogmatică, Morală, Apologetică);

Teologie practică (Liturgică, Pastorală, Misiologie, Omiletică, Catihetică, Drept Bisericesc);

Teologie istorică (Istoria Vechiului şi Noului Testament, Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Româneşti, Arta ecleziastică);

Referinţe (Enciclopedia Britanică, dicţionare enciclopedice, de specialitate, explicative, bilingve şi multilingve, concordanţe biblice, cărţi de cult, albume, atlase, ghiduri, etc.)

Studii interdisciplinare (Filozofie, Psihologie, Istorie, Lingvistică, Literatură, Artă, Muzică)


II. PUBLICAŢII PERIODICE DE SPECIALITATE:


Servicii oferite

Acces direct la colecţiile de documente;

Consultarea documentelor în sala de lectură;

Asistenţă informaţională de specialitate;

Consultarea catalogului electronic (OPAC), pentru identificarea şi localizarea documentelor de interes;

Acces la bazele de date achiziţionate de B.C.U.T.

Informaţii referitoare la colecţiile Bibliotecii Centrului Eparhial Timişoara.


Biblioteca noastră vă pune la dispoziţie documente de actualitate şi vă oferă o ambianţă propice studiului şi cercetării. 
Evenimente luna Noiembrie 2017

Acces gratuit în perioada 

24.05.2017 – 30.06.2017 la
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Acces gratuit la urmatoarele baze de date:


Acces gratuit la două reviste
portugheze online:


Biblioteca memoriei 

BCUT deschide în 2017 pe pagina Bibliotecii memoriei un nou site Un document pe lună, menit să atragă atenția publicului asupra diferitelor tipuri de documente – scrise sau orale - ce există și pot fi consultate cu folos în bibliotecă


Documentul lunii martie 2017

Cartea unui primar timișorean

apărută în anul 1910 la Timișoara:

Discursurile dr. Telbisz Károly (1885 – 1910)


           


 


Proiectul PNII CAPACITĂŢI

Asigurarea accesului electronic national la literatura ştiinţifică pentru susţinerea şi promovarea sistemului de cercetare şi educaţie din România Anelis Plus.


Împrumut interbibliotecar (ILL)

Rezervarea şi prelungirea documentelor


LECTURN revistă trimestrială editată de

Biblioteca Centrală Universitară

„Eugen Todoran” din Timişoaraspam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2017 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233