O poarta deschisa spre cunoastere
  • Home
  • Cataloage
  • Orar
  • Resurse electronice
  • Servicii
  • Biblioteci şi colecţii
 
  • Despre noi
  • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Biblioteca de periodice

 

Biblioteca de jurnalistică este situată la etajul al II-lea din corpul A al clădirii B.C.U. "Eugen Todoran" din Timişoara.


luni - vineri: 0800 - 1600

Servicii oferite

consultarea colecţiilor în sala de lectură;

asistenţă în regăsirea informaţiei;

referinţe de specialitate;

bibliografii la cerere.


Biblioteca de jurnalistică (periodice) oferă spre consultare ediţiile curente şi retrospective ale publicaţiilor periodice (ziare, reviste etc.) centrale şi ale celor din zona de vest a ţării.

Depozitul de periodice, situat la acelaşi etaj, cuprinde peste 8000 de volume ale aprox. 700 de titluri, conţine ziare din perioada comunistă, începând cu anul 1958, excepţie făcând publicaţia „Luptătorul bănăţean” din a cărei colecţie B.C.U.T. deţine perioada anilor 1945-1949.

În sala de lectură se află colecţiile de ziare şi reviste din anii recenţi, 2008 şi 2009.

Tot aici veţi regăsi fondul de publicaţii periodice BANATICA, care cuprinde periodicele apărute în zona Banatului.
Publicaţiile periodice nu se împrumută acasă, ci doar la sala de lectură, pe baza legitimaţiei de cititor a B.C.U.T. 

Pentru consultarea mai multor periodice apărute înainte de 1990, este indicat să vă adresaţi cu o zi înainte, personal sau telefonic, bibliotecarului de la sală.

Ziare online
Volume din depozit

spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2018 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233