O poarta deschisa spre cunoastere
 • Home
 • Cataloage
 • Orar
 • Resurse electronice
 • Servicii
 • Biblioteci şi colecţii
 
 • Despre noi
 • Universitatea de Vest din Timişoara
căutare
 
 

Biblioteca de colecţii speciale

 


Filiala de Colecţii Speciale s-a mutat în noul corp al clădirii BCUT, la etajul 4 (CS).


luni - vineri:

0800 - 1600
 


Colecţiile Speciale
sunt organizate în toate bibliotecile care deţin valori patrimoniale deosebite.

Componenţa fondului

Stema Ţării Româneşti imprimată pe exemplarul
Bibliei, Bucureşti, 1688, din colecţia BCUT
 • manuscrise vechi, cuprinzând texte religioase, administrative sau manuscrise ale operelor unor scriitori
 • carte veche românească (până la 1830)
 • carte veche străină, în limbile: latină, germană, maghiară, franceză, italiană, engleză etc. (până la 1800)
 • carte modernă românească (din 1831 până la 1918)
 • carte modernă străină (din 1801 până la 1850)
 • cu autograf (dedicaţie manuscisă)
 • cărţi bibliofile prin formă şi realizare
 • ediţii princeps
 • periodice vechi româneşti şi străine (până la 1918)
 • periodice interbelice româneşti până la 1947 şi străine până la 1945
 • cărţi poştale ilustrate
 • discuri, microfilme
 • stampe
 • hărţi
 • colecţii de timbre
 • colecţii de fotografii
 • colecţii numismatice
 • colecţii de ordine şi medalii etc.

Notă: Colecţiile speciale ale B.C.U.T. nu cuprind deocamdată monede şi timbre.


Condiţii de consultare

Componentele Colecţiilor Speciale nu pot fi împrumutate la domiciliu, consultarea lor făcându-se exclusiv în sala de documentare proprie.


Accesul la documentele sectorului de colecţii speciale este permis tuturor utilizatorilor care au legitimaţie de cititor şi cerere de consultare, aprobată de directorul general al BCU "Eugen Todoran".


Cărţile cu autograf pot fi consultate la Colecţii Speciale numai dacă titlurile solicitate au statutul de unicat în B.C.U.T.


Atât la primirea, cât şi la restituirea materialelor de către cititori, bibliotecarul va verifica, foarte atent, în prezenţa acestora, fiecare document împrumutat şi va întocmi imediat formele de imputare dacă va constata prejudicii cauzate de utilizatori documentelor.


Accesul utilizatorilor la fondurile de Colecţii Speciale este limitat, deoarece, pe lângă condiţiile deosebite de păstrare, trebuie să li se asigure o mânuire corectă, pentru ca viaţa acestor documente, dintre care multe au traversat secole, să fie prelungită cât mai mult.


Colecţiile speciale ale unei biblioteci, la fel ca şi Depozitul legal au principalul scop de a tezauriza, a păstra pentru generaţiile viitoare documentele reprezentative pentru fiecare epocă a evoluţiei culturale, spirituale umane.


Servicii oferite

consultarea colecţiilor în sala de documentare;

asistenţă în utilizarea instrumentelor de regăsire a informaţiei;

referinţe de specialitate;

consultanţă în identificarea documentelor ce fac parte din categoriile Colecţiilor Speciale.

 
spam filtering
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Copyright @ 2019 BCUT "Eugen Todoran".
Toate drepturile rezervate.
Web Design - Direct Design
Adresa de contact:
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, 300223 Timişoara
Secretariat - tel : +40 256 494 004
Secretariat - fax : +40 256 494 004
Poarta - tel: +40 256 490 353
Relaţii cu publicul - tel: +40 256 491 233