Scientific board

 

Colegiul de redacţie:

 

 

Claudiu ILAȘ, director al Muzeului Banatului,


Prof. univ. Dr. Florin DRAŞOVEAN,
Cercetător Ştiinţific, Muzeul Banatului, redactor şef.


 Zsuzsanna KOPECZNY, Muzeul Banatului, secretar de redacţie


Prof. univ  dr. Radu ARDEVAN, Lector dr. Ligia BOLDEA, dr. Nicoleta DEMIAN, dr. Dragoș DIACONESCU, Prof. univ dr. Joseph MARAN ( Ruprecht Karls Universität, Heidelberg , Zoran MARCOV, Conf. univ dr. Vasile RĂMNEANȚU, Prof. univ dr. John Michael O’SHEA (Michigan University, SUA), Prof. univ dr. Wolfram SCHIER (Freie Universität Berlin, Germania), Lector dr. Cosmin SUCIU, membri.

 

Editorial Board:

 

Claudiu ILAȘ, Manager of Banat Museum,


Prof. univ  Dr. Florin DRAŞOVEAN, Scientific Researcher, Banat Museum, editor in chief.


Zsuzsanna KOPECZNY, Banat Museum Timişoara, editorial secretary


Prof. univ Dr. Radu ARDEVAN, Lector Dr. Ligia BOLDEA, Dr. Nicoleta DEMIAN,

Dr. Dragoș DIACONESCU, Prof. univ dr. Joseph MARAN ( Ruprecht Karls Universität, Heidelberg, Zoran MARCOV, Asociate Prof. univ Dr. Vasile RĂMNEANȚU, Prof. univ Dr.John Michael O’SHEA (Michigan University,SUA), Prof. univ Dr. Wolfram SCHIER (Freie Universität Berlin, Germania), Lector Dr. Cosmin SUCIU, members.