Manuscript submission

 

Manuscrisele redactate conform normelor de publicare ataşate mai jos vor fi trimise la redacţie în format electronic pe suport fix (CD sau DVD) pe adresa: Timişoara 300002, Piaţa Huniade nr. 1 sau pe E-mail: analelebanatului@yahoo.com .

The manuscripts edited following the Publishing Rules (link) shall be sent on fixed electronical format (CD or DVD) to the following address: Timişoara 300002, Piaţa Huniade nr. 1, or via

e-mail address: analelebanatului@yahoo.com

Publishing Rules ( DOWNLOAD PDF )
Peer Review process description ( DOWNLOAD PDF )