Home

 

Analele Banatului Arheologie-Istorie

 

INFORMAŢII GENERALE REVISTA

     

JOURNALS GENERAL INFORMATIONS

Analele Banatului – serie nouă, continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Banatului, Timişoara:
Történelmi és Régészeti Értesítő (1872-1918)
Gemina (1923)
Analele Banatului (1928-1931)
Tibiscus (1971-1979)
Articolele publicate urmăresc în principal teme de arheologie, istorie şi muzeologie, referitoare îndeosebi la Banat, dar şi la istoria României sau universală (incluzând Banatul). 
Structura anuarului: 
-Arheologie şi istorie veche
-Istorie medie, modernă şi contemporană
-Istoria culturii, Muzeologie, Istoriografie, Cataloage, Varia

Frecvenţa de apariţie: anual
ISSN: 1221-678X
Editura: MEGA, Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr.3

Vigneta copertii: Wiliam Vastag 

 

Baze de Date Internaţionale
Scopus
Scopus 2
World Cat
Copernicus
AWOL

     

The Journals Analele Banatului – new series, continues the previous publications of Banat Museum, Timişoara:
Történelmi és Régészeti Értesítő (1872-1918)
Gemina (1923)
Analele Banatului (1928-1931)
Tibiscus (1971-1979)
The published articles are of archaeological,
historical and museological interest and are
mainly related to the region of Banat, but also to romanian and universal history.
The structure of the journal is the following:

– Archaeology and Ancient History
– Medieval, Modern and Contemporary History
– History of culture, Museology, Historiography, Catalogues, Varia
Appearance frequency:
 annual
ISSN: 1221-678X
Publisher: Editura MEGA, Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor no.3
Cover vignette: Wiliam Vastag


International Data Base
Scopus
Scopus 2
World Cat
Copernicus
AWOL