Analele Banatului S.N. XXIII 2015

Publicatii » Analele Banatului S.N. XXIII 2015


LJUBO FIDANOSKI

Home Sweet Home: Neolithic Architectural Remnants from Cerje – Govrlevo, Republic of Macedonia

MICHAEL D. GLASCOCK, ALEX W. BARKER, FLORIN DRAŞOVEAN

Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Banat (Southwest Romania) by X-rayFluorescence

COSMIN IOAN SUCIU

Metodologia analizei post‑săpătură a sitului de la Turdaş (I). Câteva observaţii legate de modalitatea de publicare şi interpretare a sistemului de fortificare / Post-excavation Analysis Methodology of Turdaş Site (I).Some Observations on Earlier Publication and Interpretation of the Fortified System

SORIN TINCU

Cercetările arheologice de la Hunedoara. Considerații privind încadrarea culturală și cronologică a descoperirilor / The Archaeological Researches from Hunedoara. Considerations Regarding Cultural and

Chronological Framing of the Discoveries

ALINA BINȚINȚAN

Confecționarea experimentală a ceramicii preistorice: tehnica presării în forme de lut / Creating Experimental Prehistoric Pottery: Pre‑shaped Clay Molds Pressing Technique

SVEN BRUMMACK, DRAGOŞ DIACONESCU

O abordare Bayesiană a datelor AMS aparţinând epocii cuprului din Câmpia Panonică / ABayesian Approach of the AMS Data from the Great Hungarian Plain’s Copper Age

FLORIN GOGÂLTAN, FLORIN DRAȘOVEAN

Piese preistorice din cupru şi bronz din România aflate în colecţiile British Museum, Londra. I / Prehistoric Copper and Bronze Age Objects from Romania Found in the Collections of the British Museum in

London. I

CORIOLAN HORAŢIU OPREANU

Arhitectura epocii Latène din Munții Șureanu (Sebeșului). O analiză metodologică / TheArchitecture the Late Iron Age in the Șureanu (Sebeșului) Mountains. A Methodological ApproachDOINA BENEA, SIMONA REGEP

Ștampile tegulare romane de la Tibiscum / Roman Tegular Stamps from Tibiscum

 

ARHEOLOGIE SI ISTORIE MEDIEVALĂ

DANIELA TĂNASE

Consideraţii cu privire la o aplică de faleră din epoca avară târzie descoperită la Timişoara-Podul Modoș / Considerations upon a Late Avar Phalera Applique Found at Timişoara-Podul Modoş

IUSZTIN ZOLTAN

Vicecomiţi în comitatul Timiş (sec. XIV – XV) / Viscounts in Timiş County (14 th– 15th)

LIGIA BOLDEA

Prezenţe feminine în sistemul domenial medieval bănăţean (1300 – 1450) / Female Presencesin theBanat Medieval Domaine (1300 – 1450)

OANA TODA

Căi de comunicație nord-transilvănene și direcțiile de trafic ale Clujului medievalNorthTransilvanian Communication Routes and the Traffic Orientation of Medieval Cluj

ADRIAN BĂLĂŞESCU, FLORIN DRAȘOVEAN, VALENTIN RADU

Studiul materialului faunistic descoperit în urma cercetărilor arheologice preventive din Piața Sfântu Gheorghe de la Timișoara. Date preliminare / L’étudedu matériel faunique découvert pendant les recherches archéologiques préventives de la place Sfântu Gheorghe de Timişoara. Données préliminaires

 

ISTORIE MODERNĂ SI CONTEMPORANĂ

SORIN MITU

Date genealogice şi prosopografice referitoare la familia Cornea-Barbu de Ileni (sec. XVII – XX) / Genealogical and Prosopographical Data Regarding Cornea-Barbu of Ileni Family (17th – 20th Centuries)

ZORAN MARCOV

Contribuţii la identificarea şi clasificarea puştilor vest-balcanice cu cremene prezente în muzeele din România / Contributions to Identifying and ClassifyingWestern Balkans Flintlock Riflesfrom theRomanian Museums

LAJOS KAKUCS

De la Fântâna Paşei de pe lângă Mănăstirea Dervişilor până la Parcul Rozelor. Contribuţii la istoria parcurilor din Timişoara / From the Pacha’s Fountain near the Dervishes’ Monasteryto the Parkof Roses. Contributions to the History of the Parks in Timişoara

COSTIN FENEȘAN

Un erou uitat: Mihai Cavaler de Iacobici / A Forgotten Hero: Michael Knight of Iacobici

IRINA VASTAG

Cultura instituției militare din Timișoara specializată în stingerea incendiilor și acțiuni de intervenție la calamități naturale și catastrofe – produsul evoluției sale istorice distincte / DieKultur der für Brandlöscheinsätze und Spezialeinsätze im Falle von Naturkatastrophen und Notsituationen zuständigen  Militäreinrichtung Temeswar – ein Produkt ihrer eigenen geschichtlichen Enwicklung

ANDREEA-MIHAELA CREANGĂ

Războaiele balcanice ca spectacol mediatic: relatarea jurnalistică / Balkan Warsas a MediaSpectacle:

the Journalistic Story

DRAGO NJEGOVAN, MIODRAG MILIN

Mitropolia de Karlowitz şi relaţiile sârbo-române din cuprinsul Monarhiei habsburgice / TheMetropolitanate of Karlowitz and Serbo-Romanian Relations within The Habsburg Monarchy

LJILJANA BAKIĆ

Felix Milleker’s Contributions to the Study of the Antiquities of Banat between the 1880’s and 1940’s

ALINA-CĂTĂLINA IBĂNESCU

Studiul de caz: activitatea profesorului Ioan Ursu reflectată în ziarul „La Roumanie” în timpul misiunii universitare din Franța (1918 – 1919) / Professor Ioan Ursu’s Activity as Written in the ‘La Roumanie’ Newspaper during his Academic Mission in France (1918 – 1919). A Case Study