Analele Banatului S.N. XVIII 2010

Publicatii » Analele Banatului S.N. XVIII 2010

 

Articol

Pagina

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE


ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, SORIN TINCU,
Verbicioara Discoveries in Hunedoara

11


VICTOR SAVA, MARIUS ARDELEANU,
Observaţii asupra unei achiziţii a Complexului Muzeal Arad
Observations Concerning an Acqusition of the Arad Museum

23


DUMITRU PROTASE,
Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965–1968
Das Lager der Legion IV Flavia von Berzovia. Die Ausgrabungen der Jahre 1965–1968

33


ALEXANDRU FLUTUR,
Cărămizile ştampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad şi Sânnicolau Mare Stamped Bricks of Legio XIII Gemina at Cenad and Sânnicolau Mare

63


RAOUL ŞEPTILICI,
Monete barbarizate de secolul al IV-lea din bronz din Banat în descoperiri izolate Fourth Century Bronze Barbarous coins from Banat (Isolated Finds)

69


VASILE-BOGDAN DOMOCOŞ,
Bijuterii monetare la barbarii dintre Dacia şi Pannonia Coin Jewelry at the Barbarians Between Dacia and Pannonia

77


CORIOLAN HORAŢIU OPREANU,
Medalionul cu măşti din tezaurul de la Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Precizări iconografice şi influenţe culturale The “Masks” Medallion from the Hoard at Şimleul Silvaniei (Szilágysomlyó). Iconography and Cultural Influences

81

ISTORIE MEDIE


DANIELA TĂNASE,
Despre artizanii metalelor în izvoare scrise din zorii Evului Mediu
On the Metal Craftsmen According to Early Middle Age Written Sources

115


LIGIA BOLDEA,
Un secol din evoluţia unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia
Un siècle de l’évolution d’un domaine fèodal du Banat champêtre: les domaines de la famille noble Danciu de Macédonie

123


ADRIAN MAGINA,
Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević
A Serbian Nobleman From XVth Century Banat: Miloš Belmužević

135


LIVIA MAGINA,
Dreptul de târg şi procesul de urbanizare. Cazul Felnac
Market Right and Urbanization Process. Felnac Case

143

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ


DRAGOŞ-LUCIAN ŢIGĂU,
Studenţi din Timişoara la şcoli şi universităţi europene (1730–1850)
Studenten aus Temeswar an europäischen Schulen und Universitäten (1730–1850)

151


ZORAN MARCOV, CIPRIAN GLĂVAN,
Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecţia Muzeului Banatului
Die Geschichte Der Familie Nikolics In Einer Urkunde Aus Der Sammlung Des Banater Museums

173


VASILE DUDAŞ,
O personalitate marcantă a Banatului. Lucian Georgevici (1875–1940)
Une personnalité marquant du Banat. Lucian Georgevici (1875–1940)

185


FELICIA ANETA OARCEA,
Dinamica ştiutorilor de carte în comitatul Arad la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
La dynamique des gens lettrés dans le comté d’Arad à la fin de XIXème siècle et au début du XXème

193


RADU ARDELEAN,
Viziunea lui Atanasie Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor
The Visions of Atanasie Marian Marienescu Upon the Old History of the Romanian People

205


NICOLETA TOMA-DEMIAN,
Augustin Weber (1833–1909)
Augustin Weber (1833–1909)

227


IONELA MOSCOVICI,
Banatul în aşteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze
Le Banat en attendant la paix, le prémices d’une mission française

241


ADRIAN DEHELEANU,
Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică
Die Ausstattung der rumänischen Aeronautik während der Zwischenkriegszeit

251


VASILE RĂMNEANŢU,
Activitatea Primăriei Timişoara în anul 1933
The Main Activities Developed by the Townhall of the Municipe of Timişoara in 1933

259


DUMITRU TOMONI,
Adunările generale ale regionalei “Astra Bănăţeană” (1937–1948)
Les réunions générales de la régionale « Astra Bănăţeană » (1937–1948)

275


SÎNZIANA PREDA,
A doua conflagraţie mondială, între document scris şi memorial
The Second World War Between Written and Memorial Document

285


RADU PĂIUŞAN,
Activitatea Uniunii Patrioţilor în Banat în anul 1944
Die Tätigkeit des Patriotenverbands in Banat im Jahre 1944

291


ANTONIO FAUR,
Organizaţiile Partidului Naţional Ţărănesc-Maniu din Bihor (1944–1946)
The Organizations of Maniu’s National Peasants’ Party in Bihor (1944–1946)

303


EUSEBIU NARAI,
Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948)
La situation fi nancière-bancaire dans le département de Severin (1944–1948)

327


CEZAR STANCIU,
Jivkov şi Dej între prietenie şi interese. Relaţiile româno-bulgare după al doilea război mondial (1948–1964)
Jivkov and Dej Between Friendship and Interest. Th e Romanian-Bulgarian Relations in the Aftermath of World War II (1948–1964)

345


MIODRAG MILIN,
Sârbii din România sub imperiul “limbii de lemn” de la “Iuda” Tito şi “Genialul” Stalin spre jaloanele comunismului autohton
Th e Serbs in Romania Under the Rule of “Wooden Language” from “Yuda” Tito and Stalin “The Genious” to the Regulations of Domestic Communism

355

ISTORIA CULTURII, MUZEOLOGIE, ISTORIOGRAFIE
CATALOAGE, VARIA


HEDY M-KISS,
Antimise – analiză iconografică
Antimensia – Iconographic Analyses

367


RECENZII

381