Analele Banatului S.N. XV 2007

Publicatii » Analele Banatului S.N. XV 2007

 

Articol

Pagina


Vasile Râmneanţu, Omagiu Profesorului Nicolae Bocşan la împlinirea vârstei de 60 de ani

ARHEOLOGIE SI ISTORIE VECHE


FLORIN DRAŞOVEAN, The neolithic tells from Parţa and Uivar (South-west România). Similarities and diferences of the organization of the social space.

19


GEORGETA EL SUSI, Raport preliminar asupra resturilor faunistice de la Deta-Dudărie. Campania 2005.
Preliminaiy report of the faunal remains from Deta-Dudărie. The 2005 campaign

33


DOINA BENEA, Cu privire la administrarea salinelor din Dacia Romană über die Verwaltung der Salzgruben aus römischen Dakien

41


RAOUL M. ŞEPTILICI, Două interesante monete descoperite în Banat Deux interessantes pieces de monnaie découvertent dans le Banat.

47


LIANA OŢA, Sarmaţii din Muntenia şi Imperiul Roman Die Sarmaten aus Muntenien und Römischen Reich

51


ANA VOLOŞCIUC, Scrierea cursivă în Dacia romană Italic writing in Roman Dacia

57


ALEXANDRU FLUTUR, Un gladius din castrul Bersobis A gladius from the Fortress at Bersobis

69


ALEXANDRU FLUTUR, LIANA FLUTUR, O pensetă chirurgicală şi un bronz din castrul Bersobis
A Surgical Pincette and a Bronze from the Fortress at Bersobis

75


CĂLIN TIMOC, Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum über die Soldatenbaracken der röomischen Garnison von Tibiscum

85


ALEXANDRU SONOC, Observaţii referitoare la unele podoabe descoperite în necropolele populaţiei daco-romane şi în cele ale dacilor liberi Betrachtungen beziiglich einiger in den Gräberfelder der dakisch-römischen Bevölkerung und in denjenigen derfreien Daker entdeckten Schmuckstücke

97


MARIA HADJIJI VASINCA, Câteva consideraţii cu privire la cultul Cavalerilor Danubieni. Clasificări
Quelques considerations à propos du Culte des Cavaliers Danubiens. Clasifications

131

ISTORIE MEDIE


ADRIAN MAGINA, între Luther şi Mahomed. Catolicii din Timişoara în a doua jumătate a secolului al XVI-lea
Between Luther and Mahomed. The Catholics from Timişoara in the second half of the XVI th century.

135


FLORIN MĂRGINEAN, Cahle medievale târzii din colecţia Muzeului din Arad Late Medieval stove tiles in Arad Museum collections

143


IBOLYA ŞIPOŞ, Contribuţii la istoricul nobilimii lugojene, Contributiom à l’histoire de la noblesse de la ville de Lugoj

155


LIGIA BOLDEA, Consideraţii asupra familiei unui viceban al Severinului: Mărganii Considerations sur la famille d’un viceban de Severin: Mârganii

167

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ


MARLEN NEGRESCU, Desfiinţarea instituţiei comunionului pe teritoriul fostei graniţe militare bănăţene.
Die Auflösung der Komunion Institution auf der Grenzgebiet des XIII-ten Regimentes.

177


ALICE REININGER, Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat (1. Teil) Wolfgang von Kempelen and the impopulation policy under Maria Theresia and Joseph II. in the Banat region (part I)

187


LAVA BRATU, Evoluţia vieţii muzicale timişorene în perioada antebelică Evolution of pre-war musical life in Timişoara

275


IONUŢ RAUL RUS, Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara (1850-1938) Chamber of Commerce and Industry from Timişoara (1850-1938)

231


VASILE DUDAŞ, Aspecte privind situaţia Banatului în anii primei mari conflagraţii mondiale Auszüge aus der geschichte des Banats in den jahren des ersten weltkrigs

239


DUMITRU TOMONI, Regionalismul cultural în Banatul interbelic, înfiinţarea şi organizarea regionalei “Astra Bănăţeană” (1937) La Régionale “Astra Bănăţeană” – une forme de Manifestation du Régionalisme
culturel de l’entre-deux-guerres.

259


EUSEBIU NARAI, Aspecte din activitatea Partidului Naţional Ţărănesc în judeţul Severin (1944- 1947)
Aspects of the PNŢ’s Activity in the County of Severin (1944-1947).

273


VASILE RĂMNEANŢU, Câteva consideraţii privind situaţia politică şi economică din judeţul Timiş-Torontal în anul 1948 Einige Wertschätzungen im Bezug mit der politische und wirtschaftliche Situation im Kreis Timiş-Torontal im Jahr 1948

279


SîNZIANA PREDA, Biografii exemplare în comunităţi de cehi din zona Banatului în secolele XIX-XX.
Exemplary biographies in Czech communities from the Banat region in XIX-XX century.

285


GABRIEL SALA, Percepţia şi desfăşurarea judecăţii ţigăneşti la neamul romilor gabori. The Traditional Gabor Gypsy Court.

295

ISTORIA CULTURII, ISTORIOGRAFIE, MUZEOLOGIE, CATALOAGE, VARIA


LUCIAN POPESCU, Istoriografia Annales în dezvoltarea gândirii contemporane The Annales historiography in the development of contemporary thinking.

307


HEDY KISS, Steagul “Reuniunii de Cântări” (1882) şi steagul “Asociaţiei Iubitorilor de Muzică” (1871-1891), două mărturii deosebite ale vieţii muzicale din Timişoara. The standard of the “Reunion of Songs” (1882) and the standard of the “Association of Music Lovers” (1871-1891), two special testimonies about the musical life in Timişoara.

321


RADU ARDELEAN, Reţetarul culinar al lui Petru Lupulov din 1857 Le Livre de cuisine de Petru (Pierre) Lupulov (Timişoara 1857).

337


RĂZVAN GĂVAN, Ridicarea in situ, restaurarea şi conservarea unui cuptor de olar din sec. al III-lea- al IV-lea d. Chr. The Recovery, Preservation and Restoration of a 3rd – 4th Centuries AD Pottery Kiln

349


MARIA MîŢU, Restaurarea şi conservarea tezaurului monetar descoperit la Timişoara- str. 9 Mai în anul 2006′ Restauration and Conservation of the Monetary Hoard discovered at Timişoara, St. Gheorghe Square, in 2006.

355

RECENZII


RAOUL ŞEPTILICI, Iliese Marcel, INSIGNELE AVIAŢIEI MILITARE ROMâNE. Romanian Air force Badges, Ed. Mirton, Timişoara, 2007.

361


DAN SEBASTIAN CRIŞAN, Gérard Chouquer şi Franfois Favory, DICŢIONAR DE TERMENI ŞI EXPRESII CROMATICE, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006.

367

NORME DE PUBLICARE LA REVISTA ANALELE BANATULUI

371


ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

375