Analele Banatului S.N. X-XI 2002-2003

Publicatii » Analele Banatului S.N. X-XI 2002-2003

 

AUTORI

ARTICOLE

PAGINA

 

 

GEORGETA EL SUSI

Cercetări arheozoologice preliminare în situri Starčevo-Criş timpurii din Campia Banatului. Fauna de la Foeni-Gaz şi Dudestii Vechi (jud. Timis)

Archaeozoological researches in Starčevo-Criş sites of the Banat plain. Fauna from Foeni-Gaz and Dudestii Vechi (Timis County

15

 

FLORENTINA CHIU

Cercetări arheozoologice în stilul neolitic de la Foeni – Cimitirul Ortodox (jud. Timis). Campania 2002

Archaeozoological investigations in the neolithic site from Foeni – the Orthodox Cemetery (Timis County), campaign 2002

13

 

FLORENTINA MARŢIŞ, OCTAVIAN POPESCU

Uneltele de piatră şlefuită din locuirile neolitice de la Hodoni (jud. Timis)

Polished Stone Tools from the Neolithical Settlements from Hodoni (Timiş County)

21

 

MARIUS MOGA, MIHAI-SORIN SÎRBU

Ceramica Coţofeni de la Româneşti – Peştera cu Apă (com. Curtea, jud. Timiş)

The Coţofeni Pottery from Româneşti – Peştera cu Apă (Comm. Curtea, Timiş County) unearthed by Marius Moga in 1948

45

 

IOAN BEJINARIU

Des pièces de la nécropole de l’époque du bronze de Felnac (dép. d’Arad) appartenant à la collection du Musée de Zalău

Piese din necropola de epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în colecţia Muzeului din Zalău

57

 

PETRU ROGOZEA, RĂZVAN PINCA

O aşezare din epoca bronzului de la Lugoj

A settlement belonging to the Bronze Age from Lugoj

73

 

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI

Un mormânt de incineraţie aparţinând culturii Cruceni-Belegiš descoperit la Şag (jud. Timiş)

A Cremation Grave belonging to Cruceni-Belegiš Culture discovered at Şag (Timiş County)

81

 

FLORIN MEDELEŢ, VALENTIN CEDICĂ, MIRCEA MARE, FLORENTINA CHIU, PETRU ROGOZEA

Cercetările arheologice de la Herneacova – Cetate (com. Recaş, jud. Timiş). Campania 2003, v. I

Archaeological Excavations at Herneacova – Cetate (Timiş County). The 2003 Campaign, v. I

93

 

FLORIN MEDELEŢ, VALENTIN CEDICĂ

Coiful greco-ilir de la Găvojdia (jud. Timiş)

The Greek Bronze Illyrian Helmet from Găvojdia (Timiş County)

97

 

EUGEN D. PĂDUREANU

Două accesorii vestimentare descoperite în zona Mureşului

Zwei in der Gegend der Marosch Gefundene Kleidungszubehöre

101

 

ADRIAN ARDEŢ, LUCIA CARMEN ARDEŢ

O nouă fortificaţie militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz

A New Roman Military Fortification discovered in Tibiscum-Iaz

109

 

ATALIA ŞTEFĂNESCU

The Cult of Hecate in Roman Dacia

Cultul zeiţei Hecate în Dacia Romană

131

 

DOINA BENEA

Über einige Entdeckungen von Bullae aus der Provinz Dacia

Despre pandantivul tip bulla din provincia Dacia

141

 

MARIANA CRÎNGUŞ

Elemente ornamental-simbolistice pe monumentele din sud-vestul Daciei (I)

Des éléments ornamentaux-symboliques sur les monuments du sud-ouest de la Dacie (I)

147

 

ALEXANDRU FLUTUR

Ştampilele tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis

Tegular stamps of Legion IV Flavia Felix from Bersobis

157

 

SIMONA REGEP VLASCICI

O nouă lucerna descoperită la Tibiscum

Une nouvelle lucerna à Tibiscum

163

 

SORIN PRIBAC, CĂLIN TIMOC

Instrumente medicale de factură romană din colecţia Muzeului Banatului din Timişoara

Römische Ärtztliche Gegenstände aus der Sammlung des Banater Museums

167

 

NICOLETA TOMA DEMIAN

Repertoriul descoperirilor monetare dintre anii 275-383 p. Chr. din jud. Timiş

The Repertory of Monetary Discoveries dated between 275-383AD in the Timiş County

173

 

MIRCEA MARE

Obiecte de cult din perioada secolelor III / IV – IX din Banat

Cultic Artefacts dated to 3rd / 4rd – 9th Centuries AD from Banat

199

 

DANIELA TĂNASE

Două morminte din sec. IV-V p. Chr. descoperite la Dudeştii Vechi (jud. Timiş)

Zwei entdeckte Graber aus dem IV-V Jh. n. Chr. in Dudestii Vechi (Kreis Timiş)

233

 

OLIVIAN DULEA

Considerations on the Habitation from Banat and Transylvania in the VIIth – VIIIth Centuries AD (III. Coins and Isolated Discoveries)

Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII p. Chr. (III. Monede şi descoperiri izolate)

245

 

RAZVAN PINCA

Pinteni medievali şi piese de harnaşament din colecţiile Muzeului din Lugoj

Mittelalterliche Sporen und Zaumzeugteile aus den Sammlungen des Lugoscher Museums

267

 

GEORGETA EL SUSI

Recherches archéozoologiques préliminaires dans la forteresse médiévale de Caraşova (dép. de Caraş-Severin)

Cercetări arheozoologice preliminare în cetatea mediavală de la Caraşova (jud. Caraş-Severin)

285

 

RAOUL M. SEPTILICI

Câteva descoperiri monetare din Banat, inedite sau mai puţin cunoscute

A Few Monetary Finds from Banat, New or Less Known

299

 

LIGIA BOLDEA

Un caz aparte în elita socială a Banatului medieval: familia nobililor de Cerna (secolul al XV-lea)

Un cas spécial dans l’élite social du Banat médièval: la famille des nobles de Cerna (XVême siècle)

317

 

OVIDIU MARINEL TUFIS

Die Lage des Banater Berg- und Hüttenwesens am Anfang der Habsburgischen Besetzung, Analysiert Anhand Zweier Inspektionsberichte aus den Jahren 1726 und 1727

Situaţa mineritului şi metalurgiei bănăţene la începutul stăpânirii habsburgice, analizată prin prisma a două rapoarte de inspecţie datând din anii 1726 şi respectiv 1727

335

 

IBOLYA SIPOS

Încorporarea Banatului la Ungaria

Die Eingliederung des Banates in Ungarn

383

 

VIRGIL GRĂDINARU

Imaginea Banatului reflectată de un dicţionar istorico-geografic de la sfârşitul sec. al XVIII-lea

Das Bild des Banates in einem historisch-geographischen Lexikon vom Ende des 18. Jh

433

 

DIANA MIHOC ANDRASY

Lucrări ale meşterului argintar Johannes Kostics în biserici sârbeşti din Banat

Works of the Silversmith Johannes Kostics in Serbian Churches of Banat

443

 

FLORIN MEDELEŢ, DANIELA MICU

O poezie românească din Lugoj din anul 1841

A Romanian Poem from Lugoj in 1841

451

 

DAN DEMŞEA, FRANZ URSACHI HUM

Zilele de preludiu ale bătăliei din data de 9 august 1849 de lângă cetatea Timişoarei

463

 

VASILE DUDAS

Din activitatea publicistică desfăşurată de Corneliu Diaconovici

Quelques aspects de l’activité publiciste de Corneliu Diaconovici

471

 

CORNEL PETROMAN

Contribuţii bănăţene la expoziţiile ASTREI

Les contributions du Banat aux expositions d’ASTRA

483

 

DUMITRU TOMONI

Prima adunare generală a ASTREI la Timişoara (1904)

La première réunion générale de l’ASTRA à Timişoara (1904)

499

 

VASILE RAMNEANTU

Activitatea Reniunii Femeilor Române din Timişoara şi provincie în perioada 1930-1940

L’activité de la Réunion des femmes roumaines de Timişoara et la province pendant la période 1930-1940

515

 

VALERIU GIURAN

Aspecte privind activităţile militare ale Brigăzii / Diviziei 9 Cavalerie în cel de-al doilea război mondial, campania din est (1941-1944)

Des moments de l’activité militaire de la Brigade / Division 9 Cavaliere pendant la seconde guerre mondiale, la campagne de l’est (1941-1944)

533

 

MARIA MICLE

Carte sau lumină, Snagov, 1699, tradusă şi tipărită de Antim Ivireanul, în colecţiile B.C.U. “Eugen Todoran” din Timişoara

Livre ou lumière, Snagov, 1699, traduit et publié par Antim Ivireanul dans les collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire “Eugen Todoran” de Timişoara

547

 

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI

Câmpurile de urne funerare în Banat. Expoziţie permanentă

555

 

NICOLETA DEMIAN

Da hier ist beser zu leben als in dem schwaben land. Vom deutschen Südwesten in das Banat und nach Siebenbürgen

Pentru că aici este mai bine de trăit decât în ţara şvabilor. Din sud-vestul Germaniei în Banat şi Transilvania. Expoziţie internaţională itinerantă

577

 

ALEXANDRU FOTA, MARIA MÎTU

Lucrările de restaurare şi conservare a sanctuarului neolitic de la Parţa (jud. Timiş) din anul 2003

The restoration and preservation of the neolithic sanctuary from Parţa (Timiş county) in 2003

581

 

CORIOLAN HORAŢIU OPREAN

Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, 235 p., 61 fig. (Doina Benea)

587

 

VASILE PARVAN

Scrieri de istorie romană, Iaşi, 2002, 287 p. (Doina Benea)

593

 

ERWIN SCHÄFFER

Jetoane. Rumänien – România. Wertmarken und Zeichen. Semne valorice şi mărci, Ed. Corvin, Deva, 2003, 592 p. (Raoul-M. Şeptilici)

597

 

DIN CRONICA MUZEULUI BANATULUI

Colectivul sectiei de istorie a Muzeului Banatulu in anii 2002-2003

Studii publicate de membrii sectiilor de arheologie si de istorie in perioada 2002-2003

Cronica actiunilor culturale ale Muzeului Banatului in 2002

Cronica actiunilor culturale ale Muzeului Banatului in 2003

Activitatea de cercetare arheologica a Muzeului Banatului in anul 2002

Activitatea de cercetare arheologica a Muzeului Banatului in anul 2003

Cresterea patrimoniului sectiei de istorie a Muzeului Banatului, 2002-2003

Publicatii intrate in patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb national, international, donatii si achizitii intre 2002-2003

607

 

NORME DE PUBLICARE

Norme de publicare la revista Analele Banatului

629

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

Analele Banatului S.N. X-XI – Abrevieri bibliografice

643