Analele Banatului S.N. IX 2001

Publicatii » Analele Banatului S.N. IX 2001

 

AUTORI

ARTICOLE

PAGINA

 

 

GEORGETA EL SUSI

Cercetări arheozoologice preliminare în situri Starčevo-Criş timpurii din Campia Banatului. Fauna de la Foeni-Gaz şi Dudestii Vechi (jud. Timis)

Archaeozoological researches in Starčevo-Criş sites of the Banat plain. Fauna from Foeni-Gaz and Dudestii Vechi (Timis County

15

 

CLAUDIA BADESCU, IONUT BALTEAN

Études préliminaire sur l’industrie lithique d’établissement néolithique de Balta Sărată. Les Campagnes 1999-2000

Studiu preliminar asupra industriei litice din aşezarea neolitică de la Balta Sărată. Campaniile 1999-2000

41

 

DANIELA GURGU

Consideraţii asupra unui nou punct arheologic de la Ruginosu

A new archaeological site from Ruginosu (Caraş-Severin County

53

 

ADRIAN SABIN LUCA

Date despre statueta de la „Liubcova II” judetul Caras-Severin

Daten Bezüglich der „Statuette aus Liubcova II” Kreis Karasch-Sewerin

61

 

FLORENTINA MARTIS

Reprezentări de zeităţi pe ceramica neolitică

Representation of deities on Neolithic ceramics

73

 

MARIUS MOGA, BOGDAN BOCHIS

Ceramica Tiszapolgár de la Româneşti – Peştera cu apă (com. Curtea, jud. Timiş). Săpături – Marius Moga, 1948

The Tiszapolgár pottery from Româneşti – Peştera cu apă. Excavation – Marius Moga, 1948

83

 

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI

Un topor eneolitic de cupru găsit la Semlac (jud. Arad)

Une hache énéolithique en cuivre découvert á Semlac (Dép. De Arad)

95

 

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, RAOUL M. SEPTILICI

O a doua spadă din bronz de la Moşniţa Veche (judeţul Timiş)

A second flange-hilted cutting sword from Moşniţa Veche

109

 

AUREL RUSTOIU

Un suport de vas roman din cetatea dacică de la Divici (jud. Caraş-Severin)

Ein Römischer Gefässfuss aus der dakischen Befestigung von Divici (Kr. Caraş-Severin

123

 

ALEXANDRU FLUTUR

Săpăturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis – 2000-2001

Excavations in the principia of the legionary fortress at Bersobis – 2000-2001

131

 

OVIDIU BOZU

Obiecte din bronz descoperite în aşezarea romană de la Mehadia, judeţul (Caraş-Severin) (II)

Bronzegegenstände aus der römischen Siedlung von Mehadia, Kreis Caraş-Severin (II)

147

 

SORIN NEMETI

Auribus deae. Despre un atribut dicin şi un instrument de percuţie ritual

Auribus deae. Sur un attribut divin et un instrument de percution rituel

167

 

ANABELA GEANGU

Cercetări de suprafaţă în hotarul localităţilor Carani (com. Sânandrei, jud. Timiş) şi Hodoni (com. Satchinez, jud. Timiş)

Archaeological surface collection in the boundaries of the localities Carani (comm. Sânandrei, Timiş County) and Hodoni (comm. Satchinez, Timiş County)

169

 

DANIELA TĂNASE, MIRCEA MARE

Piese de port de şi de podoabă din secolele III-VII în colecţia Pongracz (Catalog)

Der Katalog der Trachten-und Ziederstücke aus dem III.-VII. JHS., aus der Sammlung Pongrácz

181

 

OLIVIAN DULEA

Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (I. Aşezări)

Considerations on the habitation from Banat and Transilvania in the 7th-8th centuries A.D

207

 

MARIUS MUNTEAN, CARMEN MUNTEAN

Studiu antropologic şi de ritual funerar asupra unor schelete provenite de la Sânandrei (jud. Timiş), datate în sec. VII-VIII

Anthropological and funeral ritual study of some skeletons from Sânandrei (Timiş County), dated to 7th-8th centuries

265

 

DUMITRU TEICU

Problema satelor medievale pustiite din Banat

Le problème des villages disparus de Banat

283

 

LIGIA BOLDEA

Câteva aspecte ale formelor de stăpânire funciară specifice feudalităţii româneşti bănăţene (sfârşitul sec. XIV-mijlocul sec. XVI)

Quelques aspects concernant les formes de maîtrise foncière spécifiques á la féodalité roumaine de Banat (XIV-e – XVI-e siècles)

301

 

RAOUL M. SEPTILICI

Un taler contrafăcut de la Maximilianus al II-lea găsit în pădurea de la Rudna (jud. Timiş)

Ein verfälschter Taler aus der Epoche des Maximilianus II., in der nähe des Dorfes Rudna (Kreis Temesch)

323

 

RAZVAN PINCA

Cahle medievale din colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj

Medieval tiles from the collection The Museum of History and Ethnography from Lugoj

329

 

DANIELA MARCU ISTRATE

Cahle transilvănene decorate cu cavaleri. IV. Husarul (sec. XVI-XVII)

Transylvanian tiles decorated with knights. IV. The Hussar (16th – 17th centuries)

361

 

PETROVICS ISTVAN

Aspecte ale dezvoltării urbane în regiunea Dunăre-Tisa-Mureş în evul mediu

Urban development in the Danube-Tisa-Mureş region in the middle ages

389

 

IBOLYA SIPOS

Aspecte social-politice din districtul Lugoj în secolul al XVIII-lea

Des aspects socio-politiques du district Lugoj dans le XVIIIéme siècle

401

 

COSTIN FENESAN

A doua călătorie a împăratului Iosif al II-lea în Banat (1770)

The second journey of emperor Joseph II in Banat (1770)

437

 

LIVIU GROZA

Tabăra de marş de la Timişoara în concepţia analiştilor militari austrieci în anul 1817

Das Marschlager in Temeswar in der auffassung der Österreichischen Militäranalytiker in jahr 1817

455

 

NICOLETA TOMA DEMIAN

O plachetă mai puţin cunoscută a lui Gozsdu Elek (1849-1919)

A little known plaquette of Gozsdu Elek (1849-1919

461

 

VASILE DUDAŞ

Contribuţia bănăţenilor la constituirea Partidului Naţional Român din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş (12-14 mai 1881)

La contribution de ceux provenant du Banat a la Constitution du Parti National Roumain de Transylvanie, Banat, Crişana et Maramureş (12-14 mai 1881)

471

 

RADU ARDELEAN

Rolul bănăţenilor la înfiinţarea băncii “Albina” – pagini de istorie economică în ziarul “Dreptatea” (1897)

Le role des roumains de Banat dans la fondation de la Banque “Albina” (“L’abeille”)

485

 

TUDOR RADU TIRON

Stema Banatului între 1921-1992

Le blason du Banat entre 1921-1922

511

 

VALERIU GIURAN

Aspecte privind activităţile militare efectuate de Divizia 1 Infanterie din Armata Română în perioada anului 1943

Aspects sur les activités efectué par la Premiere Division d’Infanterie de l’Armeé Roumaine pendant la periode de l’an 1943

537

 

MARIA VERTAN

Contribuţii la cunoaşterea rezistenţei anticomuniste în Banat

Contributions to the knowledge of the anticommunist resistence in the Banat mts

553

 

EUSEBIU NARAI

Aspecte privind situaţia agriculturii în jud. Caraş (1945-1948)

Des aspects concernant l’agriculture dans le département de Caraş (1945-1948)

559

 

VASILE RAMNEANTU

Aspecte privind starea de spirit a populaţiei rurale din judeţul Timiş-Torontal în anul 1946

Certain aspects concerning the state of spirit of the rural population in the Timiş-Torontal County in 1946

589

 

FLORIN FODOREAN

Precizări privind metodologia de cercetare a drumurilor romane

Explanations regarding the methodology of the research of the roman roads

613

 

DOREL MICLE

Reconstituiri grafice virtuale ale artefactelor arheologice

Des reconstitution graphiques virtuelles des artefacts archéologiques

633

 

DANIELA MICU

Vase din cositor cu inscripţii

Tin vessels with inscriptions

663

 

LILIANA ROSIU

Un punct de vedere asupra abordării în regim de urgenţă a unor monumente istorice din judeţul Timş

Un point de vue sur l’intervention d’urgence dans la protection de quelques monuments historiques du district Timiş

693

 

DANA BALANESCU

Câteva consideraţii privind conacele din localităţile Jupa şi Valeapai (jud. Caraş-Severin)

Some notes on the manors from Jupa and Valeapai (Caraş-Severin County)

707

 

DIANA MIHOC ANDRASY, DAN LEOPOLD CIUBOTARU

Casa de raport – Tipul principal de imobil în “Stil 1900” din Timişoara

The House of Renting Flats the main secession construction type in Timişoara

715

 

DIANA MIHOC ANDRÁSY, DAN LEOPOLD CIUBOTARU

Palatul Max Steiner din Timişoara. Observaţii istorice şi arhitectonice

The Max Steiner palace in Timişoara. Historical and architectural remarks

729

 

RODICA GIURGIU

Consideraţii privind activitatea şi repertoriul Operei Române din Timişoara

Considerations concernant l’activité et le répertoire de l’Opera Roumain de Timişoara

741

 

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, JOVAN UZELAC, VALENTIN CEDICA

“Dubovac – O necropolă preistorică din Banat” – Expoziţie internaţională itinerantă

761

 

NICOLETA DEMIAN

Geme şi camee din colecţia Muzeului Banatului – Expoziţie temporară

765

 

RODICA GIURGIU

O expoziţie inedită: Vioara – o pasiune de o viaţă. Donaţia dr. Cornel Şuboni

767

 

JOVAN UZELAC

In memoriam dr. Ljubomir Bukvić

781

 

FLORIN MEDELEŢ

Milutin V. Garašanin (1920-2002)

787

 

VASILE DUDAŞ

Mihai Ziman (1930-2002)

788

 

CLAUDE STERCKX

Le cavalier et l’anguipede. Partie II, în Ollodagos. Actes de la Societe belge d’etudes celtiques, IV, 1, 1992, p. 1-126, (Sorin Nemeti)

791

 

DUMITRU POPA

Viaţa rurală în Transilvania romană, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2001, (Sorin Nemeti)

795

 

TIBISCUM

(Studii şi Comunicări de Etnografie şi Istorie), Caransebeş, X, 2000. (Petru Rogozea)

798

 

 

 

  • https://www.facebook.com/MuzeulBanatuluiTimisoaraOficial