Analele Banatului S.N. XXIV 2016

Publicatii » Analele Banatului S.N. XXIV 2016

 

CUPRINS ■ SOMMAIRE ■ INHALT ■ CONTENTS

 

Nicolae Bocșan – un Om între oameni (Acad. Ioan-Aurel Pop)

 

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

AURELIAN RUSU

Hidden in the mists of Danube’s Mesolithic: Stubica, a ‘Lepenski Vir – Schela Cladovei culture’ type site in Serbia.

MIHAI GLIGOR

Practici funerare la comunităţile culturii Vinča din Transilvania & Funerary Practices in Vinča Culture from Transylvania

GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI

Cultura Precucuteni în Transilvania & Precucuteni Culture in Transylvania

MICHAEL D. GLASCOCK, ALEX W. BARKER, SANDA BĂCUEŢ CRIŞAN, FLORIN DRAŞOVEAN, MIHAI GLIGOR, DIMITRIE NEGREI

Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Central and Western Romania by X-ray Fluorescence

MIHAI DUNCA

Clasificarea uneltelor din piatră şlefuită din situl de la Porţ-„Corău” & The Typological Clasification of the Polished Stone Tools from Porţ-„Corău”

DRAGOŞ DIACONESCU, SORIN TINCU

Consideraţiii arherologice privind necropola tumulară de la Silvaşu de Jos-„Dealu Ţapului” (oraş Haţeg, jud. Hunedoara) & Archaeological Considerations Regarding the Tumular Necropolis from Silvaşu de Jos-Dealul Ţapului (Haţeg Town, Hunedoara County)

FLORIN GOGÂLTAN

Chihlimbarul preistoric de la frontiera estică a Bazinului Carpatic & Prehistoric Amber Artifacts at the Eastern Frontier of the Carpathian Basin

IOAN BEJINARIU, DANIEL V. SANA

The Bronze Axes Hoard of Fântânele-Rus (Rus Commune, Sălaj County, Romania

DANA STANCOVICI, DRAGOŞ DIACONESCU

AMS Dating of an Artifact from Banat Museum’s Egyptian Collection and Remarks Regarding the Preservation Status

GELU A. FLOREA

Despre temple, hambare şi arheologia ritualului & About Temples, Granaries and the Archaeology of Ritual

CORIOLAN H. OPREANU

Profan vs. sacru la Sarmizegetusa Regia & Profane vs. Sacred at Sarmizegetusa Regia

ALIN HENŢ

The Fortifications in Orăştie Mountains as Enclosures

 DINU IOAN BERETEU

Arcobadara dacică 2Dacian Arcobadara

CĂLIN TIMOC

Câteva sarcofage din piatră de la Dierna (Orșova) din lapidariul Muzeului Național al Banatului & Some Stone Coffins Discovered in Dierna (Orșova) from Lapidary National Museum of Banat

DANIELA TĂNASE, ALEXANDRU FLUTUR

Cercei de aur de epocă romană din colecţia Pongrácz & Gold Earrings Belonging to the Pongrácz Collection Stemming from the Roman Era

 

 ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE MEDIEVALĂ

 

VLAD-ANDREI LĂZĂRESCU, CLAUDIA RADU, ADRIAN URSUŢIU

Preliminary Data Regarding the Newly Discovered 6th Century Necropolis at Nadlac, Arad County

CĂLIN COSMA

Repere arheologice privind statutul politic al Crișanei și Banatului românesc în Kaganatul avar & Archäologische Hinweise für den politische Status des Kreischgebietes und des rumänischen Banats im Rahmen des awarischen Khaganats

ADRIAN ANDREI RUSU

Jetoanele medievale din ceramică: utilităţi cu multiple dubii de interpretare & Medieval Ceramic Jetons: A Use with Multiple Doubts of Interpretation

IUSZTIN ZOLTAN

Stăpânitorii cetăţii Severin în secolul al XIV-lea & Lords of the Fortress of Severin in the 14th Century

ZSUZSANNA KOPECZNY

Cuţite medievale târzii şi pre-moderne din colecţia Muzeului Naţional al Banatului & Late Medieval and Early Modern Knives from the Collection of the National Museum of Banat

 

 ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

 

SAȘA IAȘIN

Arhimandritul Pavle Kenghelaț (1766–1834) – cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la nașterea sa & The Archimandrite Pavle Kenghelaţ (1766–1834)

MIKLÓSIK ELENA

Botezuri, cununii şi înmormântări. Artişti consemnaţi în registrele parohiale din cetatea Timişoarei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea & Christenings, Marriage Ceremonies and Burials. Artists Recorded in the Parochial Registers in the Timisoara Fortress in the Second Half of the XVIIIth century

 COSTIN FENEȘAN

Lupta românilor din Banat şi Câmpia Aradului pentru biserică şi şcoală naţională (1814-1816). Câteva documente & The Struggle of the Romanians from the Banat and the Plane of Arad for National Church and School (1814–1816) – Some Documents

LAJOS KAKUCS

Contribuţii la istoria francmasoneriei din Banat & Contributions to the History of Freemasonry from Banat

OVIDIU EMIL IUDEAN

Political Options and Electoral Behaviour in the Case of the Arad Romanian Elite at the End of the Nineteenth Century

MARIA ALEXANDRA PANTEA

Situaţia parohiilor ortodoxe române din Eparhia Aradului rămase în Banatul Sârbesc şi poziţia Episcopiei arădene (1919–1923) & The Case of Romanian Ortodoxes Parishes from Diocese of Arad Left in Serbian Banat and the Ortodox Diocese of Arad’s Points of View (1919–1923)

BABEU ANA-CARINA

Aspecte privind circulaţia rutieră de persoane în Reşiţa, în perioada interbelică & Aspects on Road Traffic People in Reşiţa in the Interwar Period

ZORAN MARCOV, NICOLETA DEMIAN

Delicatese, politică şi design de vitrine în Timişoara interbelică: Francisc Branislav Mircsetics (1897– 1983) & Dainties, Politics and Glass Case Design in Interwar Timişoara: Francisc Branislav Mircsetics (1897–1983)

EUSEBIU NARAI

Instituţii de credit mai importante din mediul rural al judeţului Severin (1944–1948) & Credit Institutions Most Important in Rural Areas of the Severin County (1944–1948)

MARIAN-ALIN DUDOI

The Issue of Regency during King Mihai’s Royal Strike (1945)

MIODRAG MILIN, ANDREI MILIN

Iugoslavii și Bărăganul (1955) & The Yougoslaves and the Baragan Question (1955)

VASILE RĂMNEANŢU

Reflectarea în judeţul Timiş a hotărârii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie 1968 privind reabilitarea unor activişti de partid & The Reflexion of the Plenary Sitting of the Central Committee of Romanian Communist Party from April 1968 Decisions in Timiș County Concerning the Rehabilitation of Some Party Activists  

 

 VARIA

 

ALEXANDRA ZBUCHEA, SILVIU ANGHEL

Tracks Into the Past

FLORIN DRAŞOVEAN

Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica la ceas aniversar

 

 OBITUARIA

 

George Pascu Hurezan (1949–2016)

Ion Motzoi Chicideanu (1943–2016)

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE & ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

 

MEMORIAE AETERNAE NICOLAO BOCSAN, ILLVSTRISSIMO RERVM GESTARVM SCRIPTORI, LAVDABILI MAGISTRO, AMATISSIMO HOMINI, CVI SEMPER INTER HOMINES VIVERE PLACVIT.